25/05/2024 - 09:12

Ðáp ứng tối ưu nhu cầu vốn cho khu vực kinh tế tập thể 

(CT) - Theo Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX) Việt Nam, hiện cả nước có 1 Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Trung ương, với tổng vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng và có 51 Quỹ hỗ trợ phát triển HTX địa phương, với tổng vốn hoạt động 2.662 tỉ đồng. Ðây chính là nguồn lực hỗ trợ, đáp ứng tối ưu nhu cầu vốn cho khu vực kinh tế tập thể, HTX nâng cao hiệu quả hoạt động trong tình hình mới.

HTX vận tải Hưng Phú của TP Cần Thơ là trong những HTX được vay vốn ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam để đầu tư mua sắm phương tiện vận chuyển...

Tính đến hết tháng 4-2024, các quỹ hỗ trợ phát triển HTX đã cho vay trên 400 lượt HTX, với tổng số tiền được giải ngân đạt gần 1.200 tỉ đồng. Các dự án vay vốn của HTX chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, chiếm 68% và phi nông nghiệp chiếm 32%... Nguồn vốn vay ưu đãi từ các quỹ hỗ trợ phát triển HTX nhằm giúp cho khu vực kinh tế tập thể, HTX đầu tư cơ sở hạ tầng, đổi mới công nghệ, mua sắm trang thiết bị… để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, phát triển liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị.

Ðể tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng từ các quỹ hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác huy động, bổ sung vốn điều lệ để tăng quy mô hoạt động của các quỹ... Từ đó tạo điều kiện cho các quỹ mở rộng hoạt động cho vay, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách, gắn với các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đáp ứng tối ưu nhu cầu về vốn tín dụng cho phát triển kinh tế tập thể, HTX trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: MỸ HOA

 

Chia sẻ bài viết