15/11/2021 - 09:34

បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​យោធា​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ជាប់​លេខ​ ១ សមូហ​ភាព​ក្នុង​ពិធី​ប្រ​ឡង​ស្វែង​យល់​ពីច្បាប់​កង​ប្រ​ជា​ស្វ័យ​ត្រា​ណ

សាលា​យោធា​យោធ​ភូមិ​ ៩ ទើប​បិទ​វគ្គ​និង​ជូន​រង្វាន់​ពិធី​ប្រ​ឡង​ស្វែង​យល់​ពីច្បាប់​កង​ប្រ​ជា​ស្វ័យ​ត្រា​ណ ឆ្នាំ​ ២០២១។​ គណៈ​កម្ម​ការ​ចាត់​តាំង​ជូន​រង្វាន់​លេខ​ ១ ដល់​សមូហ​ភាព​បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​យោធា​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ រង្វាន់​លេខ​ ២ ដល់​បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​យោធា​ខេត្ត​វិញ​ឡុង​ រង្វាន់​លេខ ​៣ ដល់​បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​យោធា​ខេត្ត​អាង​យ៉ាង​ និង​រង្វាន់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ដល់​បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​យោធា​ខេត្ត​បេនត្រែ។​

គណៈ​កម្ម​ការ​ចាត់​តាំង​ជូន​រង្វាន់​ដល់​អង្គ​ភាព​ឈ្នះ​រង្វាន់​ខ្ពស់​។​

ចូល​រួម​ប្រ​ឡង​លើ​កនេះ​ មាន​បេក្ខ​ជន​​ ១២០ នាក់​ វិញ្ញា​សាប្រ​ឡង​រួម​មា​ន៖ ឆ្លើ​យ​សំ​ណួរ​តាម​ខ្លឹម​សារ​ច្បាប់​ ការ​យល់​ដឹង​ពីច្បាប់​កង​ប្រ​ជា​ស្វ័យ​ត្រា​ណ ដោយ​វិធី​ប្រ​ឡង​តេស្ត​ បាញ់​កាំភ្លើ​ង​ K៥៤ មេរៀន​១c…។​

តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ឧត្តមសេនីយ៍​ត្រី​ ត្រឿង​មិញ​ខៃ មេបញ្ជា​ការ​រង​ នាយ​សេនា​ធិការ​យោធ​ភូមិ​ ៩ បណ្តា​ស្ថាប័ន​ អង្គ​ភាព​និង​ភូមិ​ភាគ​នានា​បាន​រៀប​ចំ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​បញ្ជ្រាប​ ប្រតិ​បត្តិ​យ៉ាង​ម៉ឺង​ម៉ាត់ផែន​ការ​នៃ​ពិធី​ប្រ​ឡង​របស់​យោធ​ភូមិ​ ប្រ​តិបត្តិ​យ៉ាង​ម៉ឺង​ម៉ាត់នូវ​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ និង​លក្ខន្តិកៈ​របស់​គណៈ​កម្ម​ការ​ចាត់​តាំង​សម័យ​ប្រ​ឡង​ដាក់​ចេញ​ បង្ហាញ​ពីស្មារតី​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ខ្ពស់​ សកម្ម​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​ ដើម្បី​សម្រេច​បាន​ល្អ​នូវ​ខ្លឹម​សារ​ប្រ​ឡង​៕​

                              យ្វីអាញ-មុនី​

Chia sẻ bài viết