11/12/2012 - 21:47

Đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ:

Xử lý nghiêm những sai phạm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, tạo lòng tin với nhân dân

(CT)- Ngày 11-12-2012, đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 6 tháng triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18-5-2012 của Thủ ướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (CT14) và Kế hoạch 1130/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo (KNTC) phức tạp, tồn đọng kéo dài (KH1130). Tại điểm cầu Cần Thơ, đồng chí Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo, thanh tra các sở, ngành, quận huyện cùng dự.

Theo Thanh tra Chính phủ, sau 6 tháng triển khai thực hiện CT14 và KH1130, xu hướng các đoàn đông người khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương tiếp tục tăng. Cơ quan quản lý nhà nước các cấp đã tiếp 72.547 lượt người, 606 lượt đoàn đông người. So với cùng kỳ năm 2011, tăng 25,2% lượt người và 2,7% số đoàn đông người. Cả nước tiếp nhận và xử lý 20.746 đơn thư KNTC (giảm 56,6% so với cùng kỳ năm 2011). Các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 5.685/13.018 vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền đạt tỷ lệ 43,67% (cao hơn cùng kỳ năm ngoái 6,85%). Tính đến ngày 30-11-2012, đã rà soát 527/528 vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp kéo dài, đạt 99,81%. Qua đó, có 415 vụ việc được Trung ương và địa phương thống nhất sẽ chấm dứt xem xét việc thụ lý, giải quyết lại hoặc có những trường hợp cá biệt phải vận dụng chính sách để hỗ trợ. Trong đó, sẽ chấm dứt xem xét 253 vụ việc. Qua giải quyết KNTC các ngành, các cấp đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho tập thể, công dân hơn 6,2 tỉ đồng, 15ha đất, kiến nghị xử lý hành chính 18 người, chuyển cơ quan điều tra xem xét trách nhiệm hình sự 3 vụ việc với 4 người.

Theo xác định của Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, trên địa bàn TP Cần Thơ còn 15 vụ phức tạp, tồn đọng kéo dài. UBND TP Cần Thơ đã thống nhất với tổ công tác Thanh tra Chính phủ phương án giải quyết 10 vụ, trong đó 9 vụ giữ nguyên kết quả giải quyết trước đây, 1 vụ thay đổi phương án giải quyết, đã đối thoại xong 6 vụ, còn 4 vụ sẽ đối thoại trong tháng 12-2012. UBND TP Cần Thơ đã báo cáo xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát 7 vụ việc khác.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Phong Tranh yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện CT14, KH1130, song song thực hiện Nghị quyết 39/2012/QH13 ngày 23-11-2012 của Quốc Hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết KNTC của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai. Bên cạnh đó, trong năm 2013, các địa phương phải áp dụng các biện pháp để giảm bớt số vụ khiếu nại gay gắt, kéo dài và số lượt đoàn khiếu nại đông người; trong quý I-2013, phải giải quyết xong các vụ việc tồn đọng kéo dài; tăng cường triển khai Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các nghị định hướng dẫn. Việc xem xét áp dụng chính sách hỗ trợ theo CT14, các địa phương phải kỹ lưỡng, không nên áp dụng tràn lan. Trong năm 2013, các địa phương phải tăng cường thực hiện thanh tra trách nhiệm các ban, ngành, quận, huyện trong công tác giải quyết KNTC, khi phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm để tạo lòng tin với nhân dân, đặc biệt đối với người KNTC.

SƠN HÀ

Chia sẻ bài viết