10/04/2019 - 21:31

PHIÊN HỌP LẦN THỨ 33 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Xem xét, cho ý kiến về 9 dự án luật 

Sáng 10-4-2019, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 33. Kéo dài từ ngày 10-19/4, phiên họp này Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến về các nội dung chuẩn bị của Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV và xem xét quyết định các nội dung theo thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp lần thứ 33 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: TRỌNG ĐỨC - TTXVN

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Phiên họp này Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 15 nội dung. Trong đó có 9 dự án luật gồm: Luật cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; cho ý kiến (lần 2) về dự án Luật Thư viện; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ và nghe Chính phủ báo cáo một số vấn đề về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Nhóm nội dung thứ hai gồm cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của Quốc hội; cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020 và việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.

Nhóm vấn đề thứ ba là cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018” và Báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.

Nhóm vấn đề thứ tư là xem xét quyết định xem xét, quyết định danh mục dự án sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách Trung ương; việc bổ sung danh mục mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã và giải thể 1 xã của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; thành lập 5 phường thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, khối lượng công việc của phiên họp là khá lớn trong khi thời gian làm việc chỉ có 6 ngày. Một số nội dung được chuyển từ tháng 3 sang tháng 4 và bổ sung một số nội dung cần thiết theo đề nghị của các cơ quan hữu quan nên đây là phiên họp cuối để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến các dự án trình tại Kỳ họp thứ 7 tới.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, trong chuyến công tác nước ngoài vừa qua, làm việc với Nghị viện châu Âu cũng như trong buổi tiếp Thủ tướng Hà Lan, Quốc hội Việt Nam thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong việc thực hiện cam kết sửa các Luật bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế theo các Hiệp định song phương, đa phương mà Việt Nam đã ký kết.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý đối với việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, ngay sau phiên họp sau khi có ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo nhanh chóng chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ, trong đó có chú ý đến nội dung các công ước của ILO, thể hiện thái độ, quan điểm của Việt Nam, thể hiện tính nhân văn xu hướng tiến bộ trong các công ước ILO.

Bảo Yến- Hoàng Quỳnh (quochoi.vn)

Chia sẻ bài viết