06/05/2023 - 19:02

Xây dựng niềm tin của nhân dân 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Ủy ban MTTQVN phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, đang chuẩn bị phối hợp tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (QPAN) cho 70 chức sắc, chức việc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo. Ðây là một trong những hoạt động của Ủy ban MTTQVN phường trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng.

Các cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021-2025 được UBND phường Châu Văn Liêm khen thưởng. 

Phường Châu văn Liêm có 761 hộ, với 3.462 đồng bào dân tộc Khmer sinh sống; có 18 cơ sở thờ tự, tôn giáo. Thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, hằng năm, Ủy ban MTTQVN phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự và Công an phường tổ chức 1 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho từ 70 chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các cơ sở thờ tự và đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm trang bị kiến thức, giúp mọi người nắm vững chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước để tổ chức tuyên truyền, vận động có hiệu quả.

Theo ông Ðặng Văn Trắng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường, những năm qua, Ủy ban MTTQVN phường phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, các ban, ngành phường và khu vực tuyên truyền chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đấu tranh, phòng ngừa, lên án, tố giác các loại tội phạm. “Qua các hoạt động, Ủy ban MTTQVN phường đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Ðảng và chính quyền. Mọi chủ trương, phong trào, quy định đều được nhân dân tích cực hưởng ứng. Trên địa bàn không có trường hợp bị kẻ xấu, đối tượng thù địch lợi dụng lòng tin để lôi kéo, kích động làm những việc sai trái” - ông Ðặng Văn Trắng khẳng định.

Theo ông Lê Thanh Phong, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Ô Môn, nhằm tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, Ủy ban MTTQVN quận và các phường đã thành lập biệt đội đấu tranh phản bác thông tin độc hại, phản động; thành lập các nhóm Zalo để tổ chức tuyên truyền những nội dung tích cực, chủ trương mới, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Ủy ban MTTQVN các cấp phối hợp các tổ chức thành viên và các ngành tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số và các chức sắc, tín đồ tôn giáo nói riêng chấp hành nghiêm chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Qua đó đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời nêu cao ý thức cảnh giác cách mạng của nhân dân.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQVN các cấp quận Ô Môn phối hợp thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và HÐND các cấp để ghi nhận ý kiến của cử tri, kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng. Hiện nay, các kiến nghị của cử tri về xây dựng bờ kè chống sạt lở bờ sông Ô Môn, kéo đường ống cung cấp nước sạch cho người dân 5 phường trên địa bàn, đang được cơ quan chức năng giải quyết; không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, kích động trong
nhân dân...

Ông Lê Thanh Phong, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận, cho biết: Ủy ban MTTQVN các cấp quận sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; quan tâm lắng nghe ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân để đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong xã hội và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Chia sẻ bài viết