04/08/2022 - 09:31

Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên trong tình hình mới 

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Trong 10 năm qua, Ðảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Vĩnh Thạnh đã phát huy vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 4-4-2012 của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV) và lực lượng Dự bị động viên (DBÐV) trong tình hình mới”. Ðến nay, các lực lượng được xây dựng đảm bảo đúng quy định, hoạt động hiệu quả.

Dân quân thường trực thị trấn Vĩnh Thạnh sửa xe trong ngày nghỉ, giờ nghỉ.

Năm 2018, Ban CHQS thị trấn Vĩnh Thạnh mượn một khu đất trống trong khu hành chính huyện để mở tiệm rửa xe. Các Dân quân thường trực tham gia sửa và rửa xe trong ngày nghỉ, giờ nghỉ. Mỗi tháng, đơn vị thu hơn 2 triệu đồng sau khi trừ chi phí điện, nước. Anh Nguyễn Ngọc Hải, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn, cho biết: “Nhờ tổ chức làm thêm dịch vụ nên chúng tôi có thêm nguồn quỹ để chăm lo cho các dân quân gặp khó khăn đột xuất, cải thiện bữa ăn cho Dân quân thường trực. Hiện nay, đời sống Dân quân thường trực đều ổn định nên an tâm công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”.

Cấp ủy, chỉ huy cơ quan Quân sự các xã, thị trấn luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm giải quyết những khó khăn của lực lượng DQTV. Bên cạnh đảm bảo các chế độ phụ cấp trách nhiệm, tiền ăn theo chế độ quy định, hằng năm, UBND huyện hỗ trợ 5 triệu đồng, UBND các xã, thị trấn hỗ trợ 5-7 triệu đồng cho các Ban CHQS xã, thị trấn vào dịp Tết Nguyên đán. Ban CHQS huyện trích quỹ đơn vị hỗ trợ cho các ấp đội trưởng, tiểu đội trưởng, trung đội trưởng trong lực lượng DQTV từ 100.000-300.000 đồng/người. Ban CHQS huyện đề nghị Bộ CHQS thành phố xây tặng 6 căn nhà Tình đồng đội, đồng thời hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà cho cán bộ, DQTV có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 280 triệu đồng...

BTV Huyện ủy Vĩnh Thạnh lãnh đạo, chỉ đạo Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận nguồn thực hiện đúng quy định việc chi trả phụ cấp trách nhiệm hằng quý, đảm bảo dân chủ, công khai, kịp thời cho lực lượng DBÐV. Các sĩ quan dự bị khi được điều động tập trung huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, tham gia diễn tập đều được hưởng các chế độ chính sách, như tiền ăn, tiền ngày công lao động, tiền tàu xe đi và về… “Cấp ủy chính quyền địa phương và các đoàn thể huyện còn quan tâm giúp đỡ cho gia đình các DQTV, DBÐV vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, học nghề để nâng cao đời sống. Các hoạt động đã tạo động lực để lực lượng DQTV, DBÐV xác định rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ đối với địa phương” - Thượng tá Trần Văn Khoa, Phó Bí thư Ðảng ủy Quân sự huyện, Chính trị viên Ban CHQS huyện, cho biết.

Nhằm kiện toàn tổ chức, biên chế DQTV, DBÐV, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo Ðảng ủy, Ban CHQS huyện thực hiện tốt công tác tuyển chọn, quy hoạch nguồn gắn với đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ quân sự cơ sở; phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện, Ðảng ủy, UBND các xã, thị trấn rà soát đưa dân quân đi đào tạo ở các trường theo chỉ tiêu thành phố giao. Ðến nay, 100% cán bộ Ban CHQS các xã, thị trấn qua đào tạo đều được bố trí đúng chức danh, trong đó 90,90% Chỉ huy trưởng tham gia cấp ủy và là thành viên của UBND. Ban CHQS huyện tổ chức tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng theo đúng chương trình nội dung quy định. Ðối với cán bộ đơn vị DBÐV, Ðảng ủy, Ban CHQS huyện kịp thời tham mưu cho UBND huyện ra quyết định giao chỉ tiêu đào tạo, bổ túc, huấn luyện chuyển loại sĩ quan dự bị.

Thời gian tới, Ðảng ủy, Ban CHQS huyện tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho BTV Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng DQTV, DBÐV vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Ðảng, nhân dân và Tổ quốc Việt Nam XHCN; lãnh đạo công tác phát triển đảng viên, đoàn viên trong DQTV, DBÐV, khắc phục tình trạng tỷ lệ đảng viên, đoàn viên còn thấp ở một số đơn vị, địa phương hiện nay. Cơ quan Quân sự các cấp phát huy vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền trong xây dựng lực lượng DQTV, DBÐV gắn với kiện toàn và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở. Ðồng thời, tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ DQTV, DBÐV, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp của các lực lượng.

Chia sẻ bài viết