17/04/2008 - 10:20

Xây dựng đội ngũ trí thức phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế

Ngày 16-4, tại Hải Phòng đã khai mạc kỳ họp thứ 5 Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2006-2010. Đồng chí Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (HĐLL T.Ư) dự và chỉ đạo kỳ họp. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Phó Chủ tịch HĐLL T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hữu Nghĩa; Phó Chủ tịch HĐLL T.Ư, Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Đỗ Hoài Nam; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Ngô Văn Dụ; Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thuận và các giáo sư, tiến sĩ, thành viên HĐLL T.Ư đã tham dự.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐLL T.Ư, nhấn mạnh: nhiệm vụ của kỳ họp lần này là tập trung thảo luận, xác định những nội dung cần tư vấn với Ban Chấp hành Trung ương về vấn đề xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần phục vụ việc soạn thảo Đề án và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 10 sắp tới.

Trong báo cáo đề dẫn, đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm chung quanh chủ đề Xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng chí khẳng định: Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề trí thức phải được đặt ra và giải quyết một cách có hiệu quả với tầm tư duy mới, đáp ứng những yêu cầu mới. Đảng phải thể hiện tầm trí tuệ lãnh đạo đối với trí thức. Đảng và Nhà nước phải có sự quan tâm đầy đủ hơn đối với trí thức. Để làm tốt điều này, chúng ta phải đánh giá đúng đội ngũ trí thức, nhằm thu hút, tập hợp, đoàn kết, phát huy toàn diện năng lực, tài năng của trí thức, nhất là đối với hiền tài, nhân tài của đất nước.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, các giáo sư, tiến sĩ, thành viên HĐLL T.Ư đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào việc chuẩn bị cho Nghị quyết sắp tới của Trung ương về vấn đề có tầm quan trọng chiến lược này. Với chức năng là cơ quan tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về các vấn đề lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối, chính sách của Đảng, đối với vấn đề xây dựng đội ngũ trí thức, các đại biểu phân tích làm rõ khái niệm, tiêu chí và vai trò của người trí thức; những vấn đề bức xúc nhất hiện nay về đào tạo, sử dụng và phát huy đội ngũ trí thức Việt Nam. Đề xuất mục tiêu, quan điểm, giải pháp để xây dựng và phát huy cao độ tiềm năng của đội ngũ trí thức Việt Nam phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

NGUYỄN XUÂN SOẠN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết