19/04/2008 - 09:18

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân:

Xây dựng chương trình hỗ trợ phù hợp để phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số

(CT)- Ngày 18-4-2008, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì hội nghị “Giáo dục dân tộc toàn quốc” do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức. Đại diện 50 tỉnh, thành trong cả nước đã tham gia hội nghị thông qua cầu truyền hình trực tiếp tại 3 điểm: Hà Nội, Đà Nẵng và TP Cần Thơ.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, khẳng định những thành quả giáo dục dân tộc thời gian qua rất đáng tự hào. Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới các địa phương cần quan tâm thường xuyên đối với công tác giáo dục dân tộc (GDDT). Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng chương trình hành động về GDDT, từ chương trình hành động của bộ, các địa phương cần xây dựng chương trình GDDT phù hợp với địa phương mình... Từ đó, đào tạo một lực lượng cán bộ, giáo viên dân tộc có trình độ đáp ứng yêu cầu chương trình mới. Đồng thời, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng chương trình sách giáo khoa dạy tiếng dân tộc... để tạo điều kiện thuận lợi cho GDDT phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Thời gian qua, GDDT trên cả nước đã đạt nhiều thành tích về quy mô, mạng lưới và chất lượng giáo dục. Mạng lưới trường lớp ở các bậc học phát triển rộng khắp ở tất cả các vùng dân tộc thiểu số. Từ năm 2000 đến nay, các trường dự bị đại học dân tộc đã đào tạo được 13.514 học sinh, đạt 106% so với chỉ tiêu được giao. Nhiều địa phương đã xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú, hỗ trợ học phí, học phẩm cho học sinh khó khăn... Tuy nhiên, GDDT thời gian qua vẫn còn những yếu kém, bất cập, như: tỷ lệ trẻ nhập học các cấp học chưa cao, chất lượng dạy học, hiệu quả giáo dục còn thấp, đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng dạy học...

Trên cơ sở đã đạt được, từ nay đến năm 2020, Bộ GD&ĐT tiếp tục củng cố, phát triển hệ thống mạng lưới trường lớp, cơ sở giáo dục phù hợp với điều kiện của vùng dân tộc thiểu số, triển khai chương trình, nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với đặc điểm nhận thức và điều kiện học tập của học sinh, nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho vùng dân tộc thiểu số đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương...

L.G

Chia sẻ bài viết