Chia sẻ:

Tọa đàm: Trải nghiệm Du lịch sinh thái Phong Điền

Thời sự 21-09-2018

Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền - Cần Thơ 2018 diễn ra từ ngày 21 đến 24-9, sẽ có những điểm mới và những kỳ vọng gì. Tất cả sẽ được các vị khách mời chia sẻ qua Tọa đàm: Trải nghiệm Du lịch sinh thái Phong Điền.

THỰC HIỆN: THU HÀ - QUÁCH HÙNG - ANH KHOA

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI