Chia sẻ:

Sức bật của Tây Đô

Thời sự 11-09-2018

Ngày 10-8-2018, TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư, với chủ đề: “Chia sẻ tiềm năng, cùng nhau phát triển”. Tại Hội nghị, thành phố sẽ công bố 54 danh mục dự án ưu tiên mời gọi đầu tư; tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ logistics, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, phát triển khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin. Thành phố Cần Thơ đang hướng tới mục tiêu trở thành thành phố đồng bằng cấp quốc gia, văn minh, hiện đại và là trung tâm công nghiệp, thương mại - dịch vụ, giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ, chăm sóc sức khỏe và văn hóa của vùng. Từ định hướng đó, TP Cần Thơ luôn quan tâm, hỗ trợ, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp phát triển.

Phòng Báo điện tử

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI