Chia sẻ:

Quá trình rời khỏi EU sẽ diễn ra như thế nào?

Thời sự 05-08-2017

Từ năm 2009, Liên minh châu Âu (EU) đã thiết lập các điều khoản cho phép bất kỳ nước thành viên nào cũng có thể đơn phương quyết định rời khỏi khối. Nếu không đạt được thỏa thuận, quốc gia rút khỏi EU sẽ chỉ trở thành một bên thứ ba, bị chấm dứt đặc quyền tiếp cận với thị trường EU và các quyền lợi về hưu trí, nhà ở, việc làm, quyền bỏ phiếu./. Source: Vietnam+

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI