Chia sẻ:

Ngày 10-8: Cần Thơ sẽ diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư 2018

Thời sự 11-09-2018

Thành phố Cần Thơ đang hướng tới mục tiêu trở thành Thành phố đồng bằng cấp Quốc gia và là Trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, Giáo dục đào tạo và Khoa học công nghệ, Trung tâm y tế, tài chính của ĐBSCL.

Ngày 10-8-2018, 54 dự án được kêu gọi đầu tư với tổng nguồn vốn gần 124.000 tỷ đồng tại Hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề “Chia sẻ tiềm năng, cùng nhau phát triển”. Hội nghị sẽ là nơi gặp gỡ của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Phòng Báo điện tử Báo Cần Thơ

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI