Chia sẻ:

Cần Thơ có Tân chủ tịch UBND thành phố

Thời sự 03-06-2019

Sáng 3-6, HĐND TP Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền HĐND thành phố.

Kết quả kiểm phiếu có 52/54 đại biểu có mặt bỏ phiếu, ông Lê Quang Mạnh được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, với 51/52 phiếu đồng ý; đạt tỷ lệ 94,44%. Ông Lê Quang Mạnh, sinh ngày 14-4-1974, dân tộc Kinh, quê quán ở thị tấn Tế Tiêu, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Vào đảng ngày 17-10-2001, chính thức ngày 17-10-2002; cao cấp chính trị, trình độ chuyên môn tiến sĩ kinh tế.

Thực hiện: Thu Hà - Anh Kiệt - Quách Hùng

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI