29/03/2020 - 07:51

Về thăm miền cũ tháng ba 

Phan Duy

 

Em có về thăm lại nhớ thương

miền nắng cũ tháng ba bụi cát

mùi phèn lên chan chát

mà mát rượi bờ quê xõa bóng dừa

 

Đã có lần bắt gặp gió trưa

thổi qua sông ru thềm cỏ rối

con nước lớn xao lòng bổi hổi

nhánh bần xưa nheo nhút đợi chờ

 

Rồi giật mình đi huốt tuổi thơ

ta ngoảnh lại một thời vụt mất

những trái mắm ghim tình siết chặt

lây lất xanh nhen nhóm ôm bờ

 

Ngập ngừng cơn gió bâng quơ

giữa lòng thành phố bây giờ về đâu

rưng rưng lá vẫn xanh màu

không xanh nổi giấc mơ đầu lá ơi

 

Nắng vàng lỡ dở thềm rơi

tình quê thao thức khoảng trời ngày xưa.

Chia sẻ bài viết