10/07/2008 - 22:18

Vận động được hơn 900.000 bản SGK cũ tặng học sinh vùng khó khăn

Để đảm bảo cho các học sinh, đặc biệt là học sinh vùng sâu, vùng xa, học sinh hoàn cảnh khó khăn có đủ sách giao khoa trong năm học mới 2008-2009, Nhà xuất bản giáo dục đã thực hệin nhiều giải pháp đồng bộ.

Hiện nay hệ thống công ty sách-Thiết bị trường học đã thu mua được 100.000 bản sách giáo khoa cũ để bán lại cho học sinh với giá rẻ. Tại các địa phương chỉ trong vòng hai tháng kể từ ngày phát động phong trào sử dụng lại sách giáo khoa cũ đã thu được hơn 900.000 bản để tặng các thư viện và các học sinh vùng sâu, vùng xa. Nhà xuất bản Giáo dục cũng trích 3,5 tỉ đồng mua sách giáo khoa cũ để tặng học sinh nghèo và các thư viện trên toàn quốc cho học sinh mượn. Ngoài ra, Nhà xuất bản Giáo dục cũng trao tặng hơn 10.000 bộ sách giáo khoa mới trong tổng số 70.000 bộ sách cho học sinh là con thương binh, liệt sĩ. Phong trào sử dụng lại sách giáo khoa cũ do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động từ cuối năm học 2007-2008 góp phần đảm bảo đủ lượng sách cho học sinh. Đây cũng là giải pháp tiết kiệm cho xã hội, đặc biệt trong tình hình hiện nay giá giấy và các chi phí sản xuất sách đều tăng cao.

Với bộ sách giáo khoa mới lớp 12 Nhà xuất bản Giáo dục đã chỉ đạo các công ty sách - Thiết bị trường học, phát hành trực tiếp đến các trường học, chưa bán ra ngoài nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh mua được sách giáo khoa đúng giá bìa hoặc được giảm giá 10% và mua đúng loại sách theo chương trình phân ban.

TRỊNH DUY HƯNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết