09/04/2013 - 21:34

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 17

Sáng 9-4, Phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã khai mạc tại Hà Nội với nhiều nội dung quan trọng.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) diễn ra từ ngày 9-18/4 bàn các nội dung phục vụ cho kỳ họp sắp tới của Quốc hội. Liên quan đến công tác xây dựng pháp luật, UBTVQH sẽ cho ý kiến về các dự án luật, trong đó có: Luật đất đai (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai; Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi); Luật giáo dục quốc phòng - an ninh; Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật việc làm và Luật Mặt trận Tổ quốc (sửa đổi)... UBTVQH cũng dành nhiều thời gian cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được tiếp thu, chỉnh lý bước đầu theo ý kiến góp ý của nhân dân.

Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về: Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011; một số giải pháp về thuế nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó là một số nội dung quan trọng khác như: Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 và khóa XIII của Quốc hội; Đề án đổi mới Văn phòng Quốc hội...

Sau khi thảo luận, UBTVQH thống nhất lựa chọn 3 chuyên đề đưa ra Quốc hội xem xét, quyết định, bao gồm: Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư, xây dựng các công trình thủy điện; tái cơ cấu nền kinh tế gắn với phát triển bền vững và việc thực hiện chính sách giảm nghèo. UBTVQH chọn 2 chuyên đề giám sát: Biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long và Hiệu quả tổng thể về kinh tế, xã hội gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng của 02 dự án Tân Rai và Nhân Cơ do Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư.

UBTVQH cũng nhất trí, bổ sung vào Chương trình hoạt động giám sát năm 2013 việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân, giao Ban Công tác đại biểu thực hiện.

Buổi chiều, UBTVQH nghe báo cáo giám sát về việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006-2012.

Thanh Hòa (TTXVN)

Chia sẻ bài viết