12/06/2018 - 14:59

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc liên thông, kết nối từ Trung ương đến địa phương

(CTO)- UBND TP Cần Thơ vừa có Công văn số 1822/UBND-KGVX chỉ đạo thúc đẩy công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc liên thông, kết nối giữa các Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Sở Thông tin và Truyền thông thành phố chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND quận, huyện triển khai thực hiện Công văn số 1631/BTTTT-THH ngày 25-5-2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thúc đẩy công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc liên thông, kết nối giữa các Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương. Tham mưu UBND thành phố chỉ đạo thực hiện đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền; làm đầu mối liên hệ với Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) để có phương án hỗ trợ phù hợp với yêu cầu cụ thể của thành phố...

Công văn số 1631/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần căn cứ vào nhu cầu thực tế của mình để triển khai các nội dung công việc theo quy định. Việc triển khai liên thông, kết nối giữa các Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương cũng cần tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 1.0, tuân thủ Kiến trúc Chính phủ điện tử của các bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử của các tỉnh đã ban hành. Bộ Thông tin và Truyền thông đang triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 1.0 và sẽ hỗ trợ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết