21/04/2021 - 07:03

Tuyên truyền về bầu cử cho cán bộ Hội Nông dân

(CT) - Ngày 20-4-2021, Hội Nông dân thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho 100 cán bộ Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, phường, thị trấn và Chi hội trưởng tiêu biểu ở các quận Ô Môn, Bình Thủy, Cái Răng, Thốt Nốt.

Trong 1 ngày, học viên được tiếp nhận các thông tin liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, như: Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ... Các cán bộ cũng được thông tin về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; quy định giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri…

Hội nghị nhằm giúp cán bộ Hội Nông dân cơ sở nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của công dân trong tham gia bầu cử.

THANH THƯ

Chia sẻ bài viết