24/09/2017 - 16:46

Tuyển đại biểu tham dự diễn đàn “Tiếng nói tương lai APEC 2017”

(CT)- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa có thông báo tuyển đại biểu tham dự Diễn đàn “Tiếng nói tương lai APEC 2017” (VOF). Diễn đàn được tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 5 đến 11-11-2017.

Đối tượng dự tuyển là thanh niên từ đủ 18 đến 30 tuổi, sử dụng thành thạo tiếng Anh, am hiểu về đất nước, con người Việt Nam, về lịch sử, chính trị, văn hóa - xã hội, kinh tế của Việt Nam, về thanh niên Việt Nam và các phong trào, hoạt động của thanh niên Việt Nam, có kiến thức về các nền kinh tế thành viên APEC. Những bạn trẻ có kinh nghiệm và tích cực tham gia công tác xã hội, hoạt động Đoàn, Hội sẽ được ưu tiên.

Diễn đàn VOF 2017 gồm có các hoạt động hội thảo thanh niên APEC, hoạt động cộng đồng và tham quan; tham dự một số hoạt động của Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC. Mục tiêu của VOF là thúc đẩy sự tham gia của thanh niên vào các nội dung hợp tác APEC, tăng cường giao lưu, mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa thanh niên các nước trong khu vực…

Hồ sơ dự tuyển gửi về Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế Thanh niên qua địa chỉ email: lehongnhung2@yahoo.com. Để biết thêm thông tin, độc giả truy cập trang web: www.doanthanhnien.vn.

TÚ ANH

Chia sẻ bài viết