24/04/2009 - 22:40

Từ 1-5, mức chuẩn phụ cấp ưu đãi đối với người có công là 685.000 đồng

(TTXVN)- Ngày 23-4, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2009/NĐ- CP, trong đó quy định mức trợ cấp, ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp có ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định của Nghị định là 685.000 đồng. Các khoản trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định được thực hiện bắt đầu từ 1-5-2009.

Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định này. Nghị định có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 105/2008/NĐ- CP ngày 16-9-2008 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Ban hành kèm theo Nghị định này là các bảng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với từng đối tượng người có công với cách mạng, bao gồm: Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với ngưới có công với cách mạng được hưởng ưu đãi hàng tháng và ưu đãi một lần; mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B.

Chia sẻ bài viết