02/02/2021 - 10:32

Trường Ðại học Cần Thơ tuyển sinh 62 ngành, chuyên ngành sau đại học

(CT) - Năm 2021, Trường Ðại học Cần Thơ tuyển sinh 43 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 19 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ.

Bậc thạc sĩ, người dự thi phải có văn bằng, đáp ứng 1 trong 2 điều kiện: Ðã tốt nghiệp đại học thuộc ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi; hoặc đã tốt nghiệp đại học thuộc ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ và đã học bổ sung kiến thức theo quy định… Thí sinh dự tuyển ở các ngành không yêu cầu kinh nghiệm chuyên môn, riêng ngành Quản lý kinh tế đối với thí sinh tốt nghiệp đại học ngành khác khối ngành kinh tế cần có ít nhất 2 năm công tác trong lĩnh vực kinh tế.

Bậc tiến sĩ, thí sinh phải có bằng tốt nghiệp đại học loại Giỏi đúng chuyên ngành dự tuyển trở lên hoặc có bằng thạc sĩ; là tác giả 1 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 3 năm, tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

Trường Ðại học Cần Thơ nhận hồ sơ dự tuyển đến ngày 12-3 (bậc thạc sĩ); ngày 14-4 (bậc tiến sĩ). Chi tiết tại: https://gs.ctu.edu.vn/ 

Ng.Ngân

Chia sẻ bài viết