08/09/2016 - 22:02

Triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

* Bà Nguyễn Thúy Hằng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố

(CT)- Ngày 8-9-2016, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai Đề án 04 - Thông tri 10 về Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Tham dự hội nghị có đại diện các Ban xây dựng Đảng của Thành ủy, các sở, ban, ngành thành phố và Ủy viên UBMTTQVN thành phố nhiệm kỳ 2014-2019.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai các nội dung như: Đề án 04/ĐA-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN về tổ chức thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và kế hoạch thực hiện Đề án 04 của Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố; Thông tri số 10/TTr-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và kế hoạch của Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố thực hiện Thông tri 10; công văn của Thường trực Thành ủy Cần Thơ về việc chỉ đạo Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố yêu cầu việc triển khai thực hiện nội dung Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" thiết thực, toàn diện, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đáp ứng yêu cầu chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ và tạo thuận lợi để nhân dân tham gia giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Việc triển khai Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được tiến hành thường xuyên, liên tục; từng giai đoạn có sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, bổ sung nội dung, giải pháp cho giai đoạn tiếp theo. Mỗi quận, huyện chọn 1 đến 2 xã, phường, thị trấn và 1 khu dân cư; mỗi xã, phường, thị trấn chọn 1 đến 2 khu dân cư để chỉ đạo điểm.

* Dịp này, các Ủy viên UBMTTQVN thành phố cũng hiệp thương thống nhất đề cử bà Nguyễn Thúy Hằng, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng UBMTTQVN thành phố, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố nhiệm kỳ 2014-2019.

THANH THY

Chia sẻ bài viết