10/06/2022 - 22:21

Triển khai nhiều hoạt động tạo môi trường học tập và rèn luyện cho sinh viên 

(CT) - Ngày 10-6, Ðại hội (ÐH) đại biểu Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, nhiệm kỳ 2022-2024, thành công tốt đẹp.

Ban Chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ ra mắt và phát biểu hứa hẹn tại ĐH. Ảnh do Ban Tuyên giáo Thành đoàn cung cấp.

ÐH đã bầu ra Ban Chấp hành Ðoàn trường gồm 29 đồng chí; anh Hoàng Ngọc Khánh đắc cử chức vụ Bí thư Ðoàn trường, nhiệm kỳ 2022-2024. ÐH cũng đã bầu 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự ÐH đại biểu Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2022-2027. Tại ÐH, các đại biểu thống nhất chọn chủ đề công tác Ðoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024 là “Tuổi trẻ CTEC tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”. Theo đó, tuổi trẻ trường triển khai nhiều hoạt động tạo môi trường học tập và rèn luyện cho sinh viên. Cụ thể là phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng và Ðoàn; thực hiện 60 công trình, phần việc thanh niên các cấp; vận động ít nhất 1.000 đơn vị máu; tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia tổ chức Ðoàn - Hội đạt trên 90%. Các cơ sở Ðoàn phấn đấu hỗ trợ và giới thiệu việc làm cho 2.000 thanh niên; tổ chức 2 hội thảo khoa học trong sinh viên và 1 hoạt động giao lưu thanh niên quốc tế…

Nhiệm kỳ 2019-2022, Ðoàn trường triển khai hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, trong đó triển khai thực hiện thành công 4 dự án khởi nghiệp; hỗ trợ và giới thiệu việc làm cho hơn 6.870 lượt đoàn viên, thanh niên. Nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm được thành lập tạo môi trường học tập cho sinh viên, như: Sáng tạo khởi nghiệp, Tin học, Tiếng Anh, Chăn nuôi; mở 14 lớp tập huấn kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên. Phong trào tình nguyện đạt kết quả nổi bật: tham gia hỗ trợ các địa phương xây dựng 3,2km đường giao thông; vận động đoàn viên, thanh niên hiến 2.358 đơn vị máu và nhiều hoạt động vì an sinh xã hội.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết