06/07/2018 - 15:03

Triển khai Luật Tiếp cận thông tin

(CT)- Ngày 5-7-2018, Sở Tư pháp TP Cần Thơ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Luật Tiếp cận thông tin đến các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Tham dự có đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai những nội dung trọng tâm của Luật Tiếp cận thông tin có hiệu lực ngày 1-7-2018. Theo đó, Luật Tiếp cận thông tin gồm 5 chương 37 Điều quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. Bên cạnh đó, Luật đã quy định cụ thể các nội dung thông tin phải công khai trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Tâm nhấn mạnh: các sở, ngành, đơn vị cần tiếp tục chỉ đạo việc quán triệt, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23-1-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin nhằm nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và công dân trong việc thực hiện quy định pháp luật về tiếp cận thông tin. Đồng thời, để thuận tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước; các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm xây dựng Quy chế nội bộ của các cơ quan để thực hiện việc cung cấp thông tin theo quy định của Luật.

P.N

Chia sẻ bài viết