30/08/2022 - 16:38

TP Cần Thơ: Công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương và hoạt động quản lý môi trường 

(CT) - Ngày 30-8, UBND TP Cần Thơ phối hợp Kiểm toán Nhà nước khu vực V tổ chức Hội nghị công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 của TP Cần Thơ; kiểm toán hoạt động quản lý môi trường đối với các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2021. Các đồng chí: Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Nguyễn Đức Tín, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước Khu vực V, dự hội nghị.

Đại diện Kiểm toán Nhà nước khu vực V công bố quyết định kiểm toán.​

Theo đó, nội dung kiểm toán ngân sách địa phương bao gồm việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán và chế độ đầu tư xây dựng của Nhà nước. Đối với báo cáo quyết toán ngân sách địa phương bao gồm công tác dự toán; việc điều hành ngân sách; việc tổng hợp, lập báo cáo quyết toán ngân sách địa phương.

Đối với kiểm toán ngân sách địa phương, thực hiện kiểm toán tổng hợp tại Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế.

Kiểm toán chi tiết đối với các đơn vị dự toán là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quận Ô Môn.

Đối với quận Cái Răng, huyện Vĩnh Thạnh và huyện Phong Điền, mỗi địa phương có 3 dự án kiểm toán chi tiết; Ban Quản lý Đầu tư xây dựng TP Cần Thơ: 1 dự án, Cục Thủy lợi thành phố: 5 dự án.

Đối với kiểm toán chuyên đề hoạt động quản lý môi trường đối với các cơ sở sản xuất trên địa bàn TP Cần Thơ giai đoạn 2020-2021, nội dung kiểm toán xoay quanh công tác tham mưu, xây dựng, ban hành văn bản, hướng dẫn và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực môi trường. Việc lập, điều chỉnh, thực hiện quy hoạch bảo vệ môi trường; tổ chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ môi trường. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, quản lý và xử lý chất thải và xử lý vi phạm. Việc tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất; công tác quan trắc môi trường, giám sát, theo dõi, đánh giá, dự báo hiện trạng, diễn biến môi trường. Việc thực hiện trách nhiệm trong việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường. Các đơn vị được kiểm toán: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Công ty CP Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ; các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy và Ô Môn. Thời gian kiểm toán là 60 ngày kể từ ngày công bố quyết định kiểm toán.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết