09/02/2021 - 08:22

TP Cần Thơ chuẩn bị đội ngũ giáo viên Tiếng Anh, Tin học dạy tiểu học năm học 2022-2023 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa có chỉ đạo về việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên Tiếng Anh, Tin học dạy tiểu học, bắt đầu từ năm học 2022-2023.

Thực hiện Công văn số 371/BGDÐT-NGCBQLGD ngày 26-1-2021 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) về việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên Tiếng Anh, Tin học dạy tiểu học bắt đầu từ năm học 2022-2023, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở GD&ÐT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND quận, huyện và cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ; báo cáo kết quả rà soát giáo viên Tiếng Anh, Tin học dạy tiểu học và các giải pháp cụ thể để bố trí đủ giáo viên cho những trường còn thiếu, gửi về Bộ GD&ÐT, UBND thành phố theo thời gian quy định.

Giờ học Tiếng Anh của học sinh Trường Tiểu học Mỹ Khánh 1 (trước khi học sinh tạm nghỉ học phòng tránh dịch bệnh).

Công văn 371 của Bộ GD&ÐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát giáo viên dạy 2 môn học trên theo từng trường tiểu học để xác định số giáo viên đã có, còn thiếu; được tuyển dụng (biên chế) và hợp đồng; trình độ đào tạo, năng lực... để có căn cứ giao số lượng người làm việc và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ. Từ nay đến năm học 2022-2023, UBND các tỉnh, thành cần có lộ trình cụ thể để bố trí đủ giáo viên Tiếng Anh, Tin học dạy tiểu học cho những trường còn thiếu (tuyển dụng, ký hợp đồng lao động, ký hợp đồng thỉnh giảng, biệt phái giáo viên); không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên khi thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Chủ động nguồn tuyển dụng, liên kết với cơ sở đào tạo để đào tạo mới giáo viên, đào tạo liên thông lên trình độ đại học Sư phạm đối với những người có trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên ngành Tiếng Anh, Tin học…

Tin, ảnh: B.Kiên

Chia sẻ bài viết