06/12/2011 - 08:33

Tổng thu ngân sách năm 2011 có khả năng đạt 674.500 tỉ đồng

Theo Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 11-2011, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) ước đạt hơn 616.000 tỉ đồng, đạt 103,6% dự toán, bằng 91,3% mức đánh giá báo cáo Quốc hội và tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2010.

Cả nước đã có 39/63 địa phương thu đạt và vượt dự toán được giao; 18/63 địa phương thu đạt trên 92% dự toán năm, bao gồm hầu hết các địa phương trọng điểm thu như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Cần Thơ... Với tiến độ thu 11 tháng trên, kết quả thu NSNN cả năm 2011 dự kiến sẽ đạt mức đánh giá trình Quốc hội là 674.500 tỉ đồng. Bộ Tài chính đang tập trung chỉ đạo cơ quan Thuế và Hải quan triển khai thực hiện tốt chính sách ưu đãi thuế năm 2011 theo Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác quản lý thu NSNN; đẩy mạnh việc kiểm tra, thanh tra thuế, chống thất thu ngân sách và xử lý, thu hồi nợ đọng; phấn đấu tăng thu so với đánh giá trình Quốc hội để có nguồn giảm thêm mức bội chi NSNN, đồng thời thu hồi vốn đầu tư XDCB đã ứng và xử lý một số nhu cầu chi cấp thiết phát sinh khác.

Tổng chi NSNN đến hết tháng 11 đã đạt 676.580 tỉ đồng, bằng 93,2% dự toán và tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2010. Bên cạnh việc đảm bảo cấp phát, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo dự toán năm, công tác thanh toán vốn cho các dự án từ nguồn trái phiếu Chính phủ cũng được chú trọng, do đó giải ngân 11 tháng ước đạt 90,2% dự toán.

Bên cạnh đó, bội chi NSNN trong 11 tháng qua đạt 60.440 tỉ đồng, bằng 54,2% mức bội chi cả năm Quốc hội quyết định; được bù đắp bằng các nguồn vay nợ trong nước và ngoài nước đã được dự toán đầu năm.

Kết quả trên cho thấy các giải pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước về kiềm chế lạm phát đã phát huy tác dụng, những khó khăn trong sản xuất đã và đang được các cấp, các ngành tích cực tháo gỡ. Mặc dù vậy, theo đánh giá của Bộ Tài chính, thách thức vẫn còn lớn, đáng chú ý là chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) theo tháng có xu hướng giảm dần; cầu tiêu dùng nội địa suy giảm so với năm trước; sản xuất - kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp tiếp tục khó khăn do chi phí đầu vào tăng và khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng hạn chế. Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tăng cũng cho thấy thanh khoản của hệ thống ngân hàng vẫn còn căng thẳng. Thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi, giao dịch trầm lắng. Tình hình trên đã có tác động đến hoạt động thu, chi NSNN trong 11 tháng năm 2011.

THÙY DƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết