26/10/2011 - 10:05

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước

(TTXVN)- Chiều 25-10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước do đồng chí Phăn-đuông-chít Vông xả, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Mặt trận, dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Phăn-đuông-chít Vông xả chân thành cảm ơn Tổng Bí thư đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm tốt đẹp; chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định Đảng, Nhà nước, Mặt trận và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam; chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước lần thứ IX và chúc mừng những thành tựu to lớn quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước, Mặt trận và nhân dân Lào anh em đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước, đặc biệt là những kết quả quan trọng trong năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội IX của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ VII, giai đoạn 2011 - 2015; cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình mà Đảng, Nhà nước, Mặt trận và nhân dân lào đã dành cho Việt Nam.

Chia sẻ bài viết