28/11/2019 - 08:47

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng 

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh yêu cầu của việc tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng: Phải làm sao để đợt hoạt động này có giá trị chính trị tư tưởng, giáo dục cao, làm xúc động, lay động lòng người và lan tỏa rộng rãi đối với các tầng lớp xã hội...

Ngày 27/11, tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì cuộc họp về công tác triển khai các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. (Ảnh: Hiền Hòa) 

Báo cáo tại cuộc họp, đồng chí Đinh Thị Mai, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết dự kiến các nội dung công việc cần triển khai trong dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đã xây dựng và ban hành Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam để chỉ đạo định hướng tuyên truyền trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Hướng dẫn tổ chức triển khai có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân với chủ đề “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Trong các hoạt động kỷ niệm, sẽ tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm cấp quốc gia, hội thảo cấp quốc gia 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân nhân dịp 3/2 với tinh thần hướng mạnh về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo của Tổ quốc và những địa phương có khu di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổ chức cầu truyền hình trực tiếp gặp mặt, biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu tại 4 điểm cầu: Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Long, Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Các đại biểu dự cuộc họp. (Ảnh: HH) 

Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo biên tập, đưa nội dung tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Đảng vào nội dung thông tin sinh hoạt chi bộ, thông tin công tác tuyên truyền, tài liệu báo cáo viên.

Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng phim tài liệu kỷ niệm ngày 3/2; chỉ đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm với chủ đề “90 năm ngày truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức và phát động cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền, cổ động, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng; trao giải và tổng kết dịp kỷ niệm 3/2/2020.

Bộ Thông tin và Truyền thông theo dõi và quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản, nhất là việc chấp hành chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền của cấp ủy và các cơ quan chức năng, lưu ý đẩy mạnh tuyên truyền của các cơ quan báo chí địa phương.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các cơ quan chức năng, địa phương đã báo cáo kế hoạch và dự kiến triển khai các hoạt động được phân công; đề xuất những đóng góp để hoàn thiện nhiệm vụ được giao.

Theo đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo biên tập, đưa nội dung truyên truyền 90 năm ngày thành lập Đảng vào nội dung thông tin sinh hoạt chi bộ, thông tin công tác tuyên truyền, tài liệu báo cáo viên. Ban cũng phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để thẩm định danh sách những đồng chí đảng viên tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng trong dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, đảm bảo chính xác, xứng đáng và tạo sức lan tỏa.

Hình ảnh tại cuộc họp. (Ảnh: HH) 

Phát biểu kết luận, đồng chí Võ Văn Thưởng hoan nghênh các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương đã đóng góp ý kiến, thống nhất nội dung tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Yêu cầu của việc tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng đặt ra rất cao: Phải làm sao để đợt hoạt động này có giá trị chính trị tư tưởng, giáo dục cao, làm xúc động, lay động lòng người và lan tỏa rộng rãi đối với các tầng lớp xã hội. Nhưng với tinh thần phải tiết kiệm, không được phô trương, lãng phí. Nội dung các chương trình cần phấn đấu vượt qua chính bản thân mình, vượt qua nội dung và những chương trình đã tổ chức từ trước đến nay” - Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Những hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng sẽ tạo ra một không khí chính trị xã hội rất thuận lợi, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tiến hành tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Vì vậy, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương căn cứ theo Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam của Ban Tuyên giáo Trung ương để có cách làm sáng tạo, vận dụng, thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn.

Đối với các chương trình, hoạt động cấp quốc gia, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, các cơ quan chủ trì, được giao các nhiệm vụ cần đề cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị sớm và nghiêm túc, nâng cao chất lượng nhiệm vụ được giao, đúng tầm, đảm bảo thiết thực, có ý nghĩa.

Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Chia sẻ bài viết