21/03/2021 - 07:13

Tiểu thuyết dã sử về nữ sĩ Đoàn Thị Điểm

“Nữ sĩ thời gió bụi” là tiểu thuyết dã sử của nhà văn Lê Phương Liên, do NXB Phụ nữ Việt Nam ấn hành.

Tiểu thuyết có 280 trang, với 5 chương, khái quát cuộc đời đầy tự hào nhưng cũng nhiều biến động của Hồng Hà nữ sĩ - bà Đoàn Thị Điểm. Tác giả khắc họa nhân vật Đoàn Thị Điểm tài sắc vẹn toàn, giỏi cầm kỳ thi họa, tinh thông võ nghệ qua những câu chuyện đời thường thú vị. Đặc biệt, nhờ đức độ và nhân hậu, bà Đoàn Thị Điểm đã cảm hóa được nhiều người. Tác giả còn khéo léo nói về văn tài của Hồng Hà nữ sĩ với truyện thơ chữ Nôm “Chinh phụ ngâm” được bà dịch từ bản chữ Hán của danh sĩ Đặng Trần Côn.

HUỲNH MAI

Chia sẻ bài viết