15/10/2018 - 04:46

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra 

 

Đến nay, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đạt được nhiều kết quả quan trọng; trong đó, tất cả 15 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt tiến độ kế hoạch (KH) đề ra. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng; việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tinh giản biên chế được thực hiện nghiêm túc. Trước thềm Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung dành cho Báo Cần Thơ cuộc phỏng vấn. Đồng chí cho biết:

- Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố, đến nay, tất cả 15 chỉ tiêu Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIII đã đạt và vượt tiến độ đề ra. Đến cuối năm 2018, quy mô nền kinh tế ước đạt 103.430 tỉ đồng, gấp 1,4 lần so với cuối năm 2015; GRDP bình quân đầu người ước đạt 80,4 triệu đồng, tăng 21,4 triệu đồng so với năm 2015; tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 118.080 tỉ đồng, tăng 36.832 tỉ đồng so với năm 2015. Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 5,3%/năm; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ tăng bình quân 10,2%/năm; doanh thu từ du lịch tăng bình quân 28%/năm. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố. Tỷ lệ hộ nghèo ước cuối năm 2018 còn 1,55%. An ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội ổn định... Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05) được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả...


Các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Thành ủy tuyên dương. Ảnh: ANH DŨNG

*  Đi đôi với lãnh đạo, chỉ đạo đưa Nghị quyết ĐH Đảng bộ thành phố vào cuộc sống, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy đã ban hành 9 nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực. Đến nay, việc triển khai 9 nghị quyết này đạt kết quả như thế nào, thưa đồng chí?

- Trong 2 năm 2016, 2017, BTV Thành ủy đã ban hành 9 nghị quyết chuyên đề, về: Phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ; Đẩy mạnh phát triển du lịch; Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách nhà nước đến năm 2020; Xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái; Xây dựng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao; Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; Xây dựng TP Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh, giai đoạn 2016-2025; Xây dựng cơ bản hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

BTV Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện các nghị quyết, bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hầu hết các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ, đưa khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển sản xuất. Thành phố đang triển khai xây dựng khu công nghệ cao, khu nông nghiệp công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung và thành lập sàn giao dịch công nghệ.

Ngành du lịch phát triển mạnh mẽ, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Ước năm 2018, thành phố đón 8 triệu lượt khách du lịch, tăng 3,3 triệu lượt so với năm 2015; tổng doanh thu 3.500 tỉ đồng, tăng bình quân 28%/năm.

Sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng công nghiệp hóa, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp hữu cơ; đã hình thành vùng nguyên liệu sản xuất hàng hóa chất lượng cao. Huy động được 156.332 tỉ đồng đầu tư phát triển, có 4.118 doanh nghiệp được thành lập và 30 dự án đã thu hút nhà đầu tư.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ (CB), công chức (CC), viên chức (CV) được chú trọng. Trong đó, có 24.315 lượt CB, CC, VC được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển...

* Thưa đồng chí, đến nay, việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về tinh giản biên chế; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập đạt được những kết quả bước đầu ra sao?

- Việc tinh giản biên chế; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và các đơn vi sự nghiệp công lập được thành phố thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương, đạt tiến độ, đúng kế hoạch đề ra. Đến nay, các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị- xã hội thành phố đã giảm được 18 đầu mối bên trong, với 36 trưởng phòng và tương đương; các  sở, ngành giảm được 35 đơn vị sự nghiệp. Thành ủy chỉ đạo nhập Cảnh sát PCCC về Công an thành phố, sáp nhập Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố và Đảng ủy Các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ nên đã giảm 2 đầu mối trực thuộc; bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tại tất cả 9 quận, huyện và thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ tại huyện Cờ Đỏ. Thành ủy chỉ đạo các sở ngành thành phố chuyển nhiều đơn vị sự nghiệp công lập từ loại hình tự bảo đảm một phần kinh phí chi thường xuyên sang tự bảo đảm chi phí chi thường xuyên.

Nhờ vậy, đến nay, thành phố đã thực hiện tinh giản và cắt giảm được 2.784 biên chế, đạt 92,65% KH giai đoạn 2015-2021. 

* Thưa đồng chí, để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, các chỉ tiêu đề ra trong nửa nhiệm kỳ còn lại, các cấp ủy Đảng thành phố cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nào?

- Nửa nhiệm kỳ còn lại, các cấp, các ngành và nhân dân thành phố cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ và giải pháp theo Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ thành phố đã đề ra. Đồng thời, thực hiện hiệu quả Nghị định quy định cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, nhất là hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, tìm kiếm thị trường. Thực hiện hiệu quả chủ trương về tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016-2020 và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực.

Tiếp tục khai thác có hiệu quả kết cấu hạ tầng giao thông vận tải hiện có; đầu tư mới, nâng cấp các tuyến lộ liên tỉnh, liên vùng mang tính kết nối, đồng bộ khi cao tốc Trung Lương- Cần Thơ hoàn thành. Tăng cường công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư để các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào thành phố. Đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, phấn đấu tất cả 36 xã và 4 huyện đạt xã, huyện nông thôn mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí. Triển khai các biện pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW. Thực hiện nghiêm túc việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CB, CC, VC theo các nghị quyết của Trung ương. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo CB lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa và xử lý vi phạm trong Đảng...

* Trân trọng cảm ơn đồng chí!

* Thành ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 với nhiều giải pháp quyết liệt. Vậy kết quả bước đầu ra sao, thưa đồng chí?

- Hơn hai năm qua, thành phố đã triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05. Các cấp ủy đảng trong thành phố có những cách làm mới, sáng tạo, như: Huyện ủy Vĩnh Thạnh phát động phong trào “tự soi, tự sửa” khuyết điểm; Quận ủy Bình Thủy, Quận ủy Ô Môn, Huyện ủy Cờ Đỏ và Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thực hiện mô hình đối thoại định kỳ mỗi năm 1 lần với CB, ĐV cơ sở, kịp thời nắm bắt tư tưởng, giải quyết những bức xúc của CB, ĐV…

Các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của CB, ĐV, CC, VC; tổ chức cho CB, ĐV, CC, VC cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII, đăng ký học tập và làm theo Bác. Hầu hết CB, ĐV giữ vững phẩm chất đạo đức, lập trường kiên định, vững vàng, phát huy tinh thần đoàn kết, tận tụy với công việc; gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Từ đó, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ĐV được ngăn chặn và đẩy lùi một cách hiệu quả. Thành ủy và các cấp ủy đảng trực thuộc tuyên dương, khen thưởng 338 tập thể, 552 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

ANH DŨNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết