19/05/2022 - 18:42

Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

(CT) - Ngày 19-5-2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01-KL/TW). Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng các Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tham dự tại điểm cầu Hội trường Thành ủy. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo HĐND, sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thành phố… dự tại điểm cầu Hội trường Thành ủy Cần Thơ. Hội nghị được trực tuyến đến điểm cầu các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy và xã, phường, thị trấn.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, qua thực tiễn việc học tập, làm theo Bác và nêu gương trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua yêu nước, nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu được phát hiện, vinh danh, nhân rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội; tạo sự chuyển biến rõ nét tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt hơn nữa với cách làm quyết liệt, đồng bộ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong học tập, làm theo và nêu gương; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; nghiên cứu triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới; sớm hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng, văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên trên tinh thần đổi mới, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra và giám sát; công tác tuyên truyền về học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải thường xuyên, liên tục, linh hoạt bằng nhiều hình thức…

* Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương ra mắt bộ sách “Vang vọng lời nước non” do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo biên soạn; Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản trên cơ sở tuyển chọn từ bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập để xây dựng thành 12 tập theo các chủ đề chứa đựng nội dung cô đọng, dễ hiểu, dễ nhớ trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

THANH THY

Chia sẻ bài viết