25/09/2009 - 08:24

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan:

Tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam/Dioxin

Ngày 24-9, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã làm việc với các Bộ, ngành Trung ương nhằm đánh giá tình hình và tìm ra các giải pháp khắc phục những bất cập trong quá trình thực hiện các chế độ, chính sách đối với các nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao tinh thần trách nhiệm làm việc nghiêm túc của các Bộ, ngành trong việc đề xuất xây dựng và thực hiện các chế độ, chính sách cho nạn nhân chất độc da cam/Dioxin. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và đã ban hành nhiều chế độ, chính sách góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các nạn nhân chất độc da cam/Dioxin...

Phó Chủ tịch nước đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Bộ, ngành để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách cho các đối tượng là nạn nhân chất độc da cam/Dioxin. Bộ Y tế cần sớm có những nghiên cứu để đưa ra tiêu chí xác định nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, qua đó giúp thống kê chính xác số người bị phơi nhiễm. Bộ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện danh mục bệnh tật, dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của chất độc hóa học/Dioxin... Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương về thực hiện chế độ, chính sách cho các nạn nhân chất độc da cam/Dioxin; làm tốt công tác tuyên truyền về chế độ, chính sách, đối tượng...; đồng thời nghiên cứu tham mưu cho Chính phủ sửa đổi chế độ chính sách hiện đang bất cập như nhóm đối tượng, chế độ được hưởng... Bộ Ngoại giao cần tiếp tục đấu tranh mạnh bằng đối ngoại... Hội Chữ thập đỏ và Hội Nạn nhân chất độc da cam cần xây dựng quy chế phối hợp hoạt động, cần xây dựng quan hệ chặt chẽ hơn góp phần hỗ trợ tốt nhất cho nạn nhân chất độc da cam/Dioxin...

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho biết, các báo cáo, kiến nghị giải pháp của các Bộ, ngành sẽ được Văn phòng Chủ tịch nước tổng hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

BÍCH THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết