27/11/2010 - 09:34

TỔNG BÍ THƯ NÔNG ĐỨC MẠNH:

Tiếp tục đưa Cuộc vận động làm theo gương Bác đi vào chiều sâu, trở thành nếp sống, sinh hoạt hàng ngày của mỗi người dân

* TP CẦN THƠ: 1.430 công nhân, viên chức, lao động có thành tích xuất sắc được nhận “Huy hiệu Bác Hồ”

(TTXVN-CT)- Chiều 26-11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (CVĐ) đã họp, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo và kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 4 năm thực hiện CVĐ.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương CVĐ chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, thay mặt BCĐ Trung ương CVĐ, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương những kết quả mà các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân cả nước đã đạt được trong 4 năm thực hiện CVĐ. Tổng Bí thư khẳng định, CVĐ đã được triển khai mạnh mẽ, sâu rộng trong xã hội có tác động lớn trong xã hội và thu được kết quả bước đầu rất quan trọng. CVĐ tiếp tục tạo sự chuyển biến rõ và mạnh mẽ hơn về lề lối, tác phong làm việc ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo gương Bác, nâng cao đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên, công chức và toàn xã hội. Nội dung “làm theo” rõ hơn, cụ thể, thiết thực hơn với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp đưa CVĐ từng bước đi vào chiều sâu. Kết quả CVĐ góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tổ chức thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Tán thành với đánh giá của BCĐ Trung ương CVĐ về những kết quả nổi bật đạt được trong 4 năm (2007-2010), hạn chế yếu kém và những bài học kinh nghiệm trong thực hiện CVĐ, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh lưu ý, CVĐ được thực hiện kiên trì, lâu dài, thường xuyên, liên tục, hướng tới đưa CVĐ đi vào chiều sâu, xây dựng văn hóa, nền tảng tinh thần xã hội, trở thành ý thức tự giác, nếp sống sinh hoạt hàng ngày của mỗi người dân để đạt hiệu quả thiết thực như mong muốn. Tổng Bí thư đề nghị báo cáo tổng kết cần tiếp tục hoàn thiện theo hướng cô đọng, nêu bật kết quả đã đạt được qua 4 năm thực hiện, chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân, nêu những kinh nghiệm tốt và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Nhất trí với kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 4 năm thực hiện CVĐ vào ngày 11 và 12-12-2010, do Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chỉ đạo công tác chuẩn bị cần được tiến hành chu đáo với quy mô hợp lý, tiết kiệm.

Các thành viên Ban Chỉ đạo nhất trí đánh giá: Kết quả năm 2010 và 4 năm thực hiện CVĐ cho thấy, CVĐ đã được triển khai liên tục, đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong mọi hoạt động của cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể ở mọi cấp, mọi ngành, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong Đảng, trong xã hội và bước đầu hình thành phong trào làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. CVĐ thiết thực đóng góp vào những thành tựu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân hoan nghênh và ghi nhận. Nội dung CVĐ gắn kết với các nhiệm vụ chính trị và tạo nên những kết quả thiết thực. Việc “làm theo” gương Bác có chuyển biến quan trọng, đạt kết quả rõ hơn trong hành động. Trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong những việc liên quan đến đời sống nhân dân ngày càng tốt lên, lề lối làm việc được chú ý sửa đổi; chất lượng phục vụ nhân dân của công chức, viên chức có chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng được quan tâm và đạt được một số kết quả tích cực. Ý chí vượt khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chăm lo đến đời sống của nhân dân thể hiện rõ hơn trong các tổ chức Đảng và cơ quan Nhà nước. Công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, lãng phí được triển khai có kết quả ở nhiều nơi, đặc biệt là ở cơ sở. Công tác tuyên truyền được tiến hành với nhiều hình thức khá phong phú. Những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của đơn vị làm điểm được triển khai, nhân rộng ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị.

* Ngày 26-11-2010, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thành phố. Đồng chí Tô Minh Giới, Phó Chủ tịch UBND thành phố đến dự.

4 năm qua, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai cho CNVCLĐ học tập các chủ đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua của CNVCLĐ và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động, đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của CNVCLĐ, ngày càng xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, nhà nước và tổ chức công đoàn vững mạnh... 4 năm qua, có 120 công đoàn cơ sở (CĐCS) có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động được LĐLĐ thành phố tuyên dương, có 1.430 CNVCLĐ có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động được các cấp ủy đảng tặng “Huy hiệu Bác Hồ”.

Tại hội nghị, bên cạnh biểu dương những thành quả của CNVCLĐ thành phố đạt được, đồng chí Tô Minh Giới, Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh: Thời gian tới, các cấp công đoàn thành phố cần đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ về ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc vận động, từ đó tiếp tục ra sức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo gương Bác. Các cấp công đoàn phải xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc vận động thật cụ thể, thiết thực, sát với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và gắn với các phong trào thi đua của CNVCLĐ; cần chú trọng phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động...

Tại hội nghị, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố đã tặng Bằng khen cho 23 CĐCS và công đoàn cấp trên cơ sở và 32 CNVCLĐ có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Cuộc vận động.

* Trước đó, ngày 25-11-2010, LĐLĐ quận Ô Môn tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong CNVCLĐ quận.

4 năm qua, các cấp công đoàn quận Ô Môn tổ chức triển khai, cụ thể hóa nội dung hàng năm của Cuộc vận động, từng bước tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của CNVCLĐ. Đa số CNVCLĐ ra sức tu dưỡng đạo đức, rèn luyện phẩm chất lối sống theo gương Bác, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Nhờ đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mỗi CNVCLĐ quận có thu nhập tăng thêm từ 200-300 ngàn đồng/tháng. Bên cạnh đó, đội ngũ CNVCLĐ của quận ngày càng nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, nhất là trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân. Trong 4 năm qua, CNVCLĐ quận cũng đã đóng góp trên 600 triệu đồng Quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bị bão lụt và xây dựng 12 “mái ấm công đoàn” tặng công đoàn viên nghèo...

HƯƠNG THỦY- ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết