17/12/2019 - 09:07

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận 

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: ANH DŨNG

(CT) - Thành ủy Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Nguyễn Tiền Phong, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy chủ trì hội nghị. Đại diện Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đến dự.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu đánh giá cao kết quả công tác dân vận năm 2019. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, năm 2020, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thành phố tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy nguồn lực trong đồng bào tôn giáo, đồng thời có biện pháp chống lại luận điệu xuyên tạc, chống phá cách mạng của các thế lực thù địch trong tôn giáo. Phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát hiện và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay trong công tác dân vận. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, cán bộ, công chức làm công tác dân vận phải nêu gương trong các mặt công tác; theo dõi nắm tình hình nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII…

Đồng chí Nguyễn Tiền Phong, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy trao Giấy khen cho các tập thể. Ảnh: ANH DŨNG

Năm 2019, các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận. Các cấp ủy đảng đã tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp. HĐND các cấp thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri, tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đúng quy định. UBND các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Lực lượng vũ trang thành phố thực hiện công tác dân vận bằng việc tổ chức các hoạt động Tết quân dân, xây dựng các công trình giao thông nông thôn, nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, nhà tình nghĩa… với kinh phí hơn 76,9 tỉ đồng. Lực lượng công an thành phố xây dựng 26 mô hình “Dân vận khéo” có hiệu quả, nổi bật nhất là mô hình vận động nhân dân đóng góp 13 tỉ đồng lắp đặt 2.445 camera an ninh. MTTQ và các đoàn thể các cấp triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Đảng và Nhà nước; xây tặng 425 căn nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo và 268 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương. Công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có tôn giáo được tăng cường, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số xuống còn 2-3% và hướng dẫn các tôn giáo hoạt động đúng hiến chương, giáo lý, điều lệ…

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Giấy khen cho các tập thể. Ảnh: ANH DŨNG

Tại hội nghị, Ban Dân vận Thành ủy tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua “Dân vận khéo” 10 năm 2009-2019; tặng Giấy khen cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2019.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết