25/10/2009 - 20:25

Ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ:

Tích cực, chủ động hỗ trợ nông dân sản xuất hiệu quả vụ lúa đông xuân 2009-2010

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP Cần Thơ vừa triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2009-2010 trên địa bàn thành phố. Trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ về việc ngành nông nghiệp thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho nông dân sản xuất vụ hiệu quả cao vụ đông xuân 2009-2010, ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở NN&PTNT TP Cần Thơ, cho biết:

- Hiện nay, trên địa bàn TP Cần Thơ, mạng lưới khuyến nông đã có sự phối hợp giữa các đơn vị trong ngành. Đồng thời, mạng lưới này đã được xây dựng nhiều năm và tương đối phủ rộng, từ cấp thành phố đến cấp huyện và cấp xã. Ngoài mạng lưới khuyến nông còn có thêm đội ngũ cộng tác viên của địa phương các ấp, lực lượng này rất sâu sát với đồng ruộng. Bên cạnh đó, việc xác định lại phương hướng, thực hiện các giải pháp trọng tâm trong từng giai đoạn nhằm phát huy hiệu quả sản xuất cũng như để thay đổi tập quán của nông dân còn yếu kém trong sản xuất đang được ngành nông nghiệp khẩn trương thực hiện. Chẳng hạn, như áp dụng “3 giảm, 3 tăng” hay “1 phải, 5 giảm”. Chúng ta đã nghe nói nhiều và nông dân ứng dụng rất hiệu quả mô hình này, nhưng việc áp dụng bao trùm lên toàn bộ diện tích của thành phố thì chưa bảo đảm yêu cầu. Tới đây, ngành nông nghiệp sẽ xem xét hiện trạng sản xuất của nông dân ở từng vùng cụ thể, trường hợp thiếu sót ở điểm nào sẽ tìm cách khắc phục. Ngành nông nghiệp đã chỉ đạo cho lực lượng khuyến nông phải nắm được vấn đề này, tìm phương án giải quyết và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân.

Việc mạng lưới khuyến nông phối hợp với các đoàn thể, hệ thống chính trị có tác động rất lớn đến hiệu quả sản xuất. Bởi vì, muốn nông dân tiếp thu được tiến bộ khoa học kỹ thuật tốt rất cần nhận thức và thái độ quan tâm tìm hiểu sâu của họ. Ngành nông nghiệp thành phố đã có kế hoạch trong vụ đông xuân 2009-2010 sẽ triển khai kế hoạch tập huấn chuyển giao kiến thức về nông nghiệp công nghệ cao, những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa hiện đại cho cán bộ từ cấp thành phố đến cấp huyện. Ngoài ra, ngành còn tập huấn cho cán bộ cấp huyện và cấp xã, cộng tác viên để cho họ thông suốt về mặt nhận thức cũng như trao đổi thêm những khía cạnh cần quan tâm trong chỉ đạo kỹ thuật sản xuất trong giai đoạn hiện nay...

* Mô hình liên kết 4 nhà được đánh giá là rất hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, nhất là sự liên kết giữa nhà nông và doanh nghiệp trong việc bao tiêu sản phẩm. Trong vụ đông xuân 2009-2010, ngành nông nghiệp sẽ phát triển mô hình này như thế nào, thưa ông?

- Nền nông nghiệp của Việt Nam nói chung cũng như TP Cần Thơ nói riêng hiện trong tình trạng sản xuất phân tán, nhỏ lẻ, trình độ sản xuất còn mang tính tập quán lạc hậu. Do đó, phương tiện và công cụ để chúng ta có thể cải tạo tình hình này là làm thế nào tổ chức lại sản xuất, tăng được nguồn vốn đầu tư vào sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và tăng cường ổn định đầu ra. Vì vậy, liên kết 4 nhà (doanh nghiệp, nông dân, nhà khoa học, nhà quản lý của ngành và địa phương) là mô hình có thể giúp ích cho các vấn đề đó.

Việc liên kết trên tinh thần hợp tác giữa 4 nhà sẽ giúp nông dân tổ chức lại sản xuất. Khi chúng ta tổ chức lại sản xuất tốt, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa theo những điều kiện tự nhiên sẽ tạo thuận lợi cho áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Và khi đó, sẽ phát huy được hiệu quả sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm tốt, có giá thành hạ, việc bao tiêu sản phẩm của doanh nghiệp cũng thuận lợi, từ đó đảm bảo thu nhập cho nông dân. Chính những điều này sẽ tác động đến nhận thức của nông dân và họ sẽ có những thay đổi tốt hơn nữa trong việc canh tác nông nghiệp nói chung...

TP Cần Thơ có thuận lợi là có nhiều doanh nghiệp. Việc phối hợp giữa ngành nông nghiệp với các doanh nghiệp đã được thực hiện từ lâu, ngày càng được củng cố. Ngành nông nghiệp thực hiện liên kết với các doanh nghiệp theo những hướng như sau: Hợp đồng với các doanh nghiệp trong việc tổ chức nhân giống, để các doanh nghiệp có kế hoạch cung ứng giống cho các nơi khác mà họ cần; triển khai hợp đồng hàng hóa theo tiêu chuẩn đặc biệt của doanh nghiệp. Dự kiến, trong vụ lúa đông xuân 2009-2010, có khoảng 5-10% diện tích và sản lượng lúa toàn thành phố được doanh nghiệp ký hợp đồng tiêu thụ. Đây là mối quan hệ đã được phát triển với các doanh nghiệp và sẽ là định hướng tiếp tục trong thời gian tới. Đồng thời, mối liên kết này đúng với định hướng sản xuất của TP Cần Thơ sẽ tập trung sản xuất lúa giống chất lượng để phục vụ cho sản xuất của thành phố cũng như Đồng bằng sông Cửu Long...

* Xin cảm ơn ông!

HỒNG BẢO (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết