19/07/2011 - 08:41

Thường xuyên rà soát thủ tục hành chính để tháo dỡ rào cản ,thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

(CT)- Sáng 18-7-2011, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Đồng chí Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham dự tại điểm cầu Cần Thơ.

Trên cơ sở Nghị quyết số 57/2010/QH12 ngày 26-11-2010 về kết quả giám sát thực hiện cải cách TTHC trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010, ngày 20-6-2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 945/QĐ-TTg về việc phân công các bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết này. Theo báo cáo, đến nay cả nước đã có 24/24 bộ, ngành và 62/63 địa phương đã triển khai thành lập Phòng Kiểm soát TTHC hoặc Bộ phận Kiểm soát TTHC đặt tại văn phòng bộ, ngành, UBND cấp tỉnh. Thời gian qua, công tác kiểm soát TTHC đạt được kết quả tích cực như: hàng ngàn TTHC đã được thực thi đơn giản, hệ thống các cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC mới được thành lập, kiện toàn tổ chức, lựa chọn được đội ngũ cán bộ có trình độ, tâm huyết và xây dựng hệ thống các văn bản, quy trình, quy chế, công cụ hoàn chỉnh để thực hiện công tác kiểm soát TTHC. Nhờ vậy, công tác cải cách TTHC đã có nhiều chuyển biến; chất lượng các TTHC mới ban hành được nâng cao. Bên cạnh đó, một số bộ, ngành, địa phương vẫn còn chậm trễ hoặc chưa thực hiện việc công bố, công khai và minh bạch các TTHC. Riêng ở TP Cần Thơ, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành 22 quyết định công bố 563/572 TTHC đạt 98,2%; ban hành 7/10 văn bản pháp luật có liên quan...

Đại diện lãnh đạo một số bộ và địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác cải cách TTHC thời gian qua. Bộ trưởng nhấn mạnh những vấn đề cần tập trung trong thời gian tới là: Các bộ, ngành và địa phương cần thường xuyên rà soát các quy định, TTHC chưa phù hợp để nhanh chóng tháo dỡ rào cản, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương theo các tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và tính hiệu quả; kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC để hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu cải cách TTHC; đồng thời, tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện TTHC tại các cấp chính quyền; xử lý nghiêm và kịp thời những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về cải cách TTHC...

NG.B

Chia sẻ bài viết