18/06/2021 - 19:45

Thường trực Thành ủy làm việc với các ban xây dựng Ðảng và Văn phòng Thành ủy 

(CT) - Ngày 18-6-2021, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, làm việc với lãnh đạo các ban xây dựng Ðảng và Văn phòng Thành ủy về tình hình công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Trong 6 tháng đầu năm, các ban xây dựng Ðảng và Văn phòng Thành ủy tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác trên lĩnh vực xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị của Ðảng bộ thành phố; nổi bật là chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các cơ quan phối hợp tham mưu triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Thành ủy nghiêm túc, hiệu quả; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; tham mưu thực hiện tốt công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Các ban xây dựng Ðảng và Văn phòng Thành ủy tham mưu BTV Thành ủy chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Ðảng; thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm thực hiện tốt; công tác tham mưu, thẩm định văn bản đảm bảo nội dung, thể thức theo quy định… Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ðảng bộ thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hiểu đánh giá cao những nỗ lực công tác của các ban xây dựng Ðảng và Văn phòng Thành ủy. Ðồng chí đề nghị thời gian tới, các ban xây dựng Ðảng và Văn phòng Thành ủy cần tiếp tục tham mưu tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; tham mưu triển khai cũng như sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành ủy nghiêm túc, hiệu quả; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu; nghiên cứu đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá, phù hợp thực tiễn; tham mưu BTV Thành ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị; tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Ðảng và công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước; nghiên cứu, cải tiến, nâng cao chất lượng tham mưu, soạn thảo, thẩm định văn bản đảm bảo đúng quy định; thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ; tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin…

THANH THY

Chia sẻ bài viết