09/06/2019 - 09:10

Thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng 

Tại hội nghị sơ kết thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI (Kết luận 29) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII (Chỉ thị 11) do Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy tổ chức ngày 5-6, nhiều đại biểu đánh giá, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã có sự chuyển biến tích cực, góp phần định hướng tư tưởng cho cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) và nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, nhằm thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong thời gian tới.

Hội nghị sơ kết việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng do Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức. Ảnh: ANH DŨNG

Hội nghị sơ kết việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng do Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức. Ảnh: ANH DŨNG

Chuyển biến tích cực

Nhiều năm qua, BTV Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong thành phố mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo chỉ đạo của Trung ương. Hầu hết các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị đều duy trì việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; vận dụng những thông tin quan trọng trên các báo, tạp chí của Đảng để tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho CB, ĐV và nhân dân, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng và xã hội.

Đại tá Bùi Trọng Thế, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết: "BTV Đảng ủy Công an thành phố yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho CB, ĐV về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Năm 2018, Công an thành phố đặt mua 31.025 tờ Báo Cần Thơ, 44.800 tờ Báo Nhân dân, 192 cuốn Tạp chí Cộng sản, với tổng kinh phí gần 275 triệu đồng. Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đấu tranh, phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong CB, chiến sĩ".

Theo đồng chí Trần Văn Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Thạnh, hằng năm, BTV Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng đăng ký mua Báo Cần Thơ, Báo Nhân dân và Tạp chí Cộng sản, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin cho CB, ĐV, đồng thời làm cơ sở cho cấp ủy sinh hoạt chính trị tư tưởng trong các cuộc họp chi bộ hằng tháng. Trong 6 năm qua, Huyện ủy và các đảng ủy, chi ủy trong huyện đã mua các loại báo, tạp chí của Đảng với tổng kinh phí hơn 170 triệu đồng.  

Đồng chí Lê Hoàng Thủy Trinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Thủy, khẳng định: Dưới sự chỉ đạo của BTV Quận ủy, 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc Quận ủy và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, các cơ quan, đơn vị đều đặt mua Báo Cần Thơ với số lượng 50.440 tờ/năm, Báo Nhân dân 50.440 tờ/ năm và 4.656 cuốn Tạp chí Cộng sản/năm. Nhiều cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị còn mua thêm tạp chí Xây dựng Đảng, tạp chí Tuyên giáo, tạp chí Kiểm tra, Thông tin báo cáo viên Trung ương. Qua đó đã giúp cho CB, ĐV đọc, nghiên cứu, nắm bắt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Trong các doanh nghiệp thành phố, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng cũng được cấp ủy, tổ chức đảng và lãnh đạo quan tâm. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Phương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố, thông tin: "Đa số CB, ĐV và người lao động coi việc đọc báo, tạp chí của Đảng là nhu cầu tinh thần không thể thiếu; là kênh chính thống tiếp nhận các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nên việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, mỗi ngày các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối đặt mua 194 tờ báo Đảng, trong đó 144 tờ Báo Cần Thơ 50 tờ Báo Nhân dân; mua Tạp chí cộng sản 50 cuốn/ kỳ, Tạp chí Xây dựng Đảng 40 cuốn/kỳ".

Đẩy mạnh việc đọc báo, tạp chí của Đảng

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, khẳng định: Báo, tạp chí của Đảng là tiếng nói của Đảng và nhân dân; là phương tiện tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến với CB, ĐV và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân; cổ vũ phong trào thi đua yêu nước; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian qua, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn thành phố đã đi vào nền nếp, đạt kết quả tích cực, góp phần định hướng tư tưởng cho CB, ĐV và nhân dân, tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận ý kiến đề xuất của các đại biểu, sẽ xem xét chỉ đạo thực hiện các giải pháp để các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Đồng chí yêu cầu mỗi tổ chức đảng từ thành phố đến cơ sở thực hiện tốt việc mua báo, tạp chí của Đảng; không sử dụng kinh phí mua báo Đảng để mua báo, tạp chí khác. Đồng chí Phạm Văn Hiểu chỉ đạo Ban Biên tập Báo Cần Thơ tiếp tục quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức theo hướng thiết thực hơn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc; phối hợp với các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng công tác phát hành báo…

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo đồng chí Trương Văn Chuyển, Tổng Biên tập Báo Cần Thơ, thời gian qua, một số tổ chức cơ sở đảng có tỷ lệ mua báo Đảng thấp; nhiều trường học và đa số ấp, khu vực chưa đặt mua báo Đảng, nhất là Báo Cần Thơ. Không ít cấp ủy, tổ chức đảng và CB, ĐV chưa quan tâm đến việc mua, đọc và nghiên cứu trên báo Cần Thơ, hoặc có nơi mua báo nhưng không duy trì thường xuyên. Trên thực tế, có nhiều đơn vị, tổ chức đảng cho rằng không có kinh phí để mua Báo Cần Thơ; có đơn vị sử dụng kinh phí mua báo Đảng để mua các báo khác theo sở thích của cá nhân…

Cùng quan điểm này, đồng chí Nguyễn Văn Sẵn, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố thông tin: "Vẫn còn một số tổ chức cơ sở đảng trong Khối chưa thực hiện nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; tình trạng sử dụng báo, tạp chí của Đảng không đúng mục đích vẫn còn phổ biến; ý thức đọc báo, tạp chí của Đảng của một bộ phận CB, ĐV, đoàn viên chưa cao. Mặt khác, công tác thông tin, phát hành báo, tạp chí của Đảng có lúc còn chậm…". Các ý kiến khác tại hội nghị cũng cho rằng, một số địa phương, đơn vị còn sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng để mua các báo, tạp chí khác; còn xảy ra tình trạng mua báo, tạp chí của Đảng nhưng không đọc, không vận dụng… Đây là nguyên nhân dẫn đến số lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng đang có xu hướng giảm dần trong thời gian gần đây. Năm 2018, tổng số báo, tạp chí (Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Báo Cần Thơ) được đặt mua là 1.274.590 tờ, giảm 16,14% so với năm 2017 và giảm 27,98% so với năm 2012.

Đi sâu phân tích nguyên nhân, nhiều đại biểu cho rằng, trước sự đa dạng, phong phú, tiện ích của các phương tiện nghe, nhìn, cùng với sự phát triển bùng nổ của internet đã, đang và sẽ ảnh hưởng lớn đến việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Đồng chí Trần Văn Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Thạnh, đề nghị: "Các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy cần quan tâm kiểm tra, kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh các cấp ủy cơ sở, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; khuyến khích các cơ quan, đơn vị khi đủ điều kiện thì tổ chức phòng đọc, tủ sách, kệ sách và quy định cụ thể việc đọc, nghiên cứu, quản lý, sử dụng báo, tạp chí của Đảng. Đồng thời, phát động phong trào đọc, làm theo báo Đảng; đưa việc thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng vào tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hàng năm. Mặt khác, các cơ quan, báo, tạp chí của Đảng cần đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức theo hướng thiết thực hơn; thông tin nhanh nhạy, chính xác, khách quan, có sức thuyết phục và tính chiến đấu trước các vấn đề mà cuộc sống đặt ra…".

Trong khi đó, theo đồng chí Nguyễn Văn Sẵn, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần nâng cao trách nhiệm và bố trí kinh phí theo quy định để mỗi chi bộ, đảng bộ đều có Báo Nhân dân, Báo Cần Thơ, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng và mỗi đoàn thể cơ sở có Báo Nhân dân và Báo Cần Thơ. Ngành bưu điện phải tăng cường trách nhiệm phát hành báo, tạp chí của Đảng; xem xét giảm giá cước phát hành, kết hợp hài hòa giữa kinh doanh và phục vụ nhiệm vụ chính trị… Đồng chí Trương Văn Chuyển, Tổng Biên tập Báo Cần Thơ đề nghị BTV Thành ủy chỉ đạo mở rộng đưa Báo Cần Thơ đầy đủ đến các cấp, các ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Có thể tham khảo kinh nghiệm ở các tỉnh, thành phố để cấp kinh phí mua Báo Cần Thơ cho các đồng chí ĐV từ 30 năm tuổi Đảng trở lên; các CB nguyên lãnh đạo thành phố đã nghỉ hưu, các tổ, hội, câu lạc bộ, tổ nhân dân tự quản… Đồng chí Tổng Biên tập Báo Cần Thơ khẳng định, Báo Cần Thơ sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin trên các sản phẩm của báo, làm cho tờ báo hay hơn, đẹp hơn, chất lượng hơn, tạo hấp dẫn đối với người đọc...

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết