23/06/2021 - 10:58

Thực hiện phong trào thi đua “Cần Thơ chung sức xây dựng nông thôn mới” 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa có Công văn số 2024/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cần Thơ chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” năm 2021. Theo đó, UBND thành phố giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với chủ tịch UBND các huyện, trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cần Thơ chung sức xây dựng NTM” năm 2021 theo kế hoạch số 47/KH-UBND của UBND thành phố về thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn TP Cần Thơ năm 2021. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền và trình Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng xã NTM nâng cao.

Một đoạn đường đẹp tại xã NTM nâng cao Định Môn, huyện Thới Lai do MTTQVN xã quản lý. Ảnh: T. TRINH 

Năm 2021, TP Cần Thơ phấn đấu xây dựng thêm 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 1 xã NTM kiểu mẫu. Một số chỉ tiêu tại các xã NTM nâng cao như: thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều dưới 0,5%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 91%; trên 70% rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn xã được thu gom và xử lý… Ðối với xã NTM kiểu mẫu: thu nhập bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng/người/năm; không có hộ nghèo; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95%; trên 90% rác thải rắn được thu gom và xử lý…

PV 

Chia sẻ bài viết