09/08/2019 - 08:11

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Tiểu ban Kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội XIII của Đảng 

Chiều 8-8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Tiểu ban Kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và các thành viên Thường trực Tiểu ban.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực lớn, sự tập trung, dành thời gian của các thành viên Tổ Biên tập, Thường trực Tiểu ban trong việc triển khai các nhiệm vụ của Tiểu ban Kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đề cập đến kết quả 6 cuộc làm việc của Tiểu ban với các vùng kinh tế, khu vực các tỉnh, thành phố trong cả nước, Thủ tướng cho biết, các thành viên của Tiểu ban, Thường trực Tiểu ban đã lắng nghe, tiếp thu rất nhiều ý kiến đóng góp quan trọng, có chất lượng. Trên cơ sở đó có cái nhìn tổng quát, đánh giá nhận định tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; tổng hợp các ý kiến góp ý vào Đề cương Chiến lược phát triển Kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Tổ Biên tập cũng đã họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng để chốt lại các nhiệm vụ, tiến độ công việc; nỗ lực tập hợp các ý kiến đóng góp. Đặc biệt, Tổ Biên tập đã tổng hợp, xây dựng và từng bước hoàn thiện 3 dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội từng giai đoạn để xin ý kiến của Thường trực Tiểu ban tại cuộc làm việc lần này. 

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, Thủ tướng đề nghị các thành viên Thường trực Tiểu ban cho ý kiến cụ thể về những nội dung trong dự thảo Báo cáo. Nhận định, đánh giá kết quả đạt được; nhìn nhận những tồn tại hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; bối cảnh trong nước và quốc tế thời gian tới; quan điểm phát triển; mục tiêu chiến lược, bao gồm cả mục tiêu tổng quát và những mục tiêu cụ thể; các đột phá chiến lược; phương hướng, nhiệm vụ thời gian đến…

Thủ tướng đề nghị trên cơ sở kinh nghiệm quản lý, điều hành và các ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, các thành viên Thường trực Tiểu ban cho ý kiến cụ thể, chi tiết, nhất là đối với những nhiệm vụ đột phá để phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới.

Thủ tướng nhấn mạnh đến việc tăng cường công tác phối hợp với Tiểu ban Văn kiện phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII để so sánh, đối chiếu các nội dung liên quan, nhất là những nhận định, đánh giá lớn, những quan điểm phát triển, những mục tiêu đột phá và phân định các nội dung giữa 2 Tiểu ban.

Quang Vũ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết