02/08/2011 - 08:37

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình Quốc hội cơ cấu tổ chức của Chính phủ

Sáng 1-8, Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày Tờ trình Quốc hội về nhân sự Tổng kiểm toán nhà nước. Theo đó, ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình được đề cử làm Tổng kiểm toán Nhà nước thay cho ông Vương Đình Huệ, người vừa miễn nhiệm để đảm nhận công việc mới.

Tiếp đó, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội quyết định về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Quốc hội về cơ bản cho giữ nguyên cơ cấu tổ chức của Chính phủ như nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII.

Trình bày Báo cáo Thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý cho biết, Ủy ban tán thành với đa số đề nghị của Chính phủ.

Ngay sau đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ; nhân sự Tổng kiểm toán nhà nước.

Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ; nhân sự Tổng kiểm toán nhà nước; cho ý kiến về dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc triển khai chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

NGUYỄN BÍCH THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết