15/11/2010 - 21:43

Thủ tục xin chuyển trường

* Em đang học năm thứ I ngành Nuôi trồng thủy sản, Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Cần Thơ. Hiện nay, gia đình em chuyển về tỉnh Hậu Giang sinh sống. Xin hỏi, trường có liên kết đào tạo các khóa hệ không chính qui tại tỉnh Hậu Giang và em có thể chuyển về học tại cơ sở liên kết? Nếu được, thủ tục chuyển như thế nào?

HOÀNG QUÂN (Tỉnh Hậu Giang)

* Trả lời:

- Hiện nay, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ không có liên kết với tỉnh Hậu Giang mở các lớp trung cấp và cao đẳng ngành Nuôi trồng thủy sản hệ không chính quy. Do vậy, em nên tìm một trường cao đẳng gần nhà và có đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản để xin chuyển trường. Về thủ tục: em nên làm đơn xin chuyển trường và nêu rõ lý do để nhà trường xem xét. Ngoài ra, trường tiếp nhận cũng phải có ý kiến đồng ý tiếp nhận trường hợp của em. Em nên liên hệ trực tiếp với Phòng Đào tạo của trường để được hướng dẫn cụ thể.

Thạc sĩ HUỲNH NGỌC CHINH
(Trưởng phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ)

Chia sẻ bài viết