10/02/2020 - 18:53

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác mặt trận năm 2020

Thực hiện các cuộc vận động, phong trào phải có trọng tâm, trọng điểm

(CT)- Ngày 10-2-2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác mặt trận năm 2020. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, chỉ đạo hội nghị. Tham dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; các đồng chí Phó Chủ tịch và các Ban của Ủy ban MTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN các quận, huyện.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN triển khai chuyên đề về tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chuyên đề về vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước. Chuyên đề về thực hiện dân chủ; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Chuyên đề về tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Chuyên đề tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQVN, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận các cấp quan tâm triển khai nghị quyết đại hội Mặt trận các cấp gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, nhất là kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống MTTQVN; tham gia đóng góp văn kiện đại hội Đảng các cấp; đổi mới hơn nữa việc tổng hợp ý kiến cử tri đảm bảo phản ánh đúng, trung thực ý kiến của nhân dân. Trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, đồng chí lưu ý tùy theo tình hình thực tế địa phương mà chọn trọng tâm, trọng điểm; nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tạo niềm tin trong dân về vai trò, uy tín của Mặt trận; tập hợp đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Mỗi cán bộ Mặt trận phải quyết tâm, quyết liệt, quyết đoán, quyết làm, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ…

THANH THY

Chia sẻ bài viết