05/08/2022 - 19:25

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan:

Thay đổi cách tiếp cận chương trình xây dựng nông thôn mới với tư duy mới 

(CT) - Ngày 5-8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu TP Cần Thơ, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và một số sở ngành hữu quan cùng dự.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu TP Cần Thơ.

So với giai đoạn 2016-2020, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 bổ sung thêm một số mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, cấp xã, huyện; tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và cấp thôn đạt chuẩn NTM. Ðồng thời, để cụ thể hóa mục tiêu phấn đấu xây dựng NTM các cấp (tỉnh, huyện, xã) theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) cho từng vùng, miền, làm cơ sở để các địa phương xác định mục tiêu cụ thể và triển khai thực hiện cho phù hợp với điều kiện thực tế. Theo đó, đặt mục tiêu đến năm 2025, cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó, có khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí. Ðồng thời, phấn đấu có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; phấn đấu có 17-19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM…

Ðặc biệt, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chương trình, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 6 chương trình chuyên đề: chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM; phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM; chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh; khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lê Minh Hoan yêu cầu Văn phòng điều phối NTM Trung ương tiếp thu các ý kiến từ bộ ngành, địa phương; đồng thời xây dựng kế hoạch để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các bộ khác bàn bạc cơ chế phối hợp để chương trình thực hiện thông suốt, thuận lợi. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 là chương trình tổng thể kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội. Vì vậy, các địa phương thay đổi cách tiếp cận chương trình với tư duy mới không chỉ xây dựng kết cấu hạ tầng, các thiết chế cứng mà còn cần chú trọng phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc nông thôn, phát huy văn hóa truyền thống, nâng cao năng lực cộng đồng cư dân trong xã hội nông thôn. Bộ trưởng lưu ý, xây dựng NTM không thể “mặc đồng phục” ở tất cả địa phương. Thay vào đó, hình ảnh NTM cần đa dạng về ý tưởng quy hoạch, kiến trúc cảnh quan nông thôn; chú trọng phát triển và nhân rộng những ý tưởng, cách làm hay như mô hình làng thông minh, làng hạnh phúc…  

MỸ THANH

Chia sẻ bài viết