29/10/2014 - 21:48

KỲ HỌP THỨ 8, QUỐC HỘI KHÓA XIII

Thảo luận việc đầu tư dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành và 3 dự án Luật

(TTXVN)- Sáng 29-10, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Hội trường nghe Tờ trình Báo cáo đầu tư dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành và thảo luận các nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam.

Tờ trình Báo cáo đầu tư dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng trình bày nêu rõ việc đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành là cần thiết, vì sẽ hình thành và phát triển một cảng hàng không quốc tế trung chuyển có quy mô tầm cỡ trong khu vực nhằm phục vụ Chiến lược phát triển vận tải hàng không Việt Nam.

Bộ trưởng cho biết, mục tiêu đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành từng bước đạt cấp 4F (theo phân cấp của ICAO); giữ vai trò là Cảng hàng không quốc tế cửa ngõ lớn và quan trọng bậc nhất của quốc gia, dự kiến trong tương lai sẽ trở thành một trong những trung tâm trung chuyển vận tải hàng không tại khu vực Đông Nam Á.

Thẩm tra Báo cáo đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đánh giá dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đáp ứng tiêu chí là dự án quan trọng quốc gia; tán thành chủ trương của Đảng và Nhà nước nước ta cần có một Cảng hàng không quốc tế hiện đại đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên cũng có ý kiến đề nghị làm rõ tính cấp thiết hay là tính cần thiết của việc đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nếu chưa cấp thiết thì cân nhắc thời điểm đầu tư thích hợp.

Báo cáo đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 164.589 tỉ đồng (tương đương 7,8 tỉ USD), trong đó: Vốn nhà nước bao gồm ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ và ODA là 84.624 tỉ đồng, vốn khác là 79.965 tỉ đồng. Ủy ban Kinh tế cho rằng, đây mới là vốn đầu tư của giai đoạn 1 của dự án, nếu tính cả 3 giai đoạn thì tổng mức đầu tư sẽ rất lớn (khoảng 18,7 tỉ USD). Mặt khác, dự toán mức đầu tư cho giai đoạn 1 là ước tính, mức độ chính xác chưa cao. Ngoài ra, các dự án thuộc hệ thống hạ tầng kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành cần được tính toán, cân đối cùng với tổng vốn đầu tư Cảng hàng không này.

Về phương án huy động vốn: Việc đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành sử dụng nguồn vốn nhà nước, vốn vay trong bối cảnh nợ công tăng nhanh và ngân sách nhà nước khó khăn thì chưa bảo đảm tính khả thi. Mặt khác, nếu khả năng vay được từ nguồn của các tổ chức tài chính quốc tế thì cũng phải có sự bảo lãnh của Chính phủ. Có ý kiến đề nghị về huy động vốn cần quán triệt Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16-1-2012 của Ban Chấp hành Trung ương, theo đó, huy động vốn ODA và khuyến khích hợp tác công tư.

Thời gian còn lại của phiên làm việc sáng nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận các nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam.

Qua thảo luận, nhiều ý kiến đề nghị cần bổ sung quy định các biện pháp nhằm khắc phục tình trạng chậm chuyến, hủy chuyến trong vận chuyển hàng không dân dụng. Theo đại biểu Quốc hội, việc chậm chuyến, hủy chuyến trong vận chuyển hàng không dân dụng là vi phạm hợp đồng vận chuyển, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của hành khách. Tuy nhiên, Luật hiện hành thiếu quy định ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp vận chuyển trong việc bảo đảm thực hiện các điều kiện vận chuyển, việc duy trì chất lượng tối thiểu của dịch vụ, thiếu các quy định về tiêu chuẩn tối thiểu mà doanh nghiệp phải bảo đảm cho hành khách.

Chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội làm việc tại tổ, thảo luận, cho ý kiến về 2 dự án Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) và Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi).

Tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi), tuy nhiên, nhiều đại biểu đề nghị dự án Luật cần tiếp tục bổ sung, rà soát, làm rõ ngân sách nhà nước là thống nhất, có phân cấp quản lý, bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương, thể hiện rõ nhiệm vụ chi của ngân sách Trung ương gắn với nhiệm vụ chi quốc gia; phân cấp rõ chức năng, nhiệm vụ gắn liền với phân cấp ngân sách giữa Trung ương và địa phương. Bên cạnh đó, dự án luật cần có quy định nhằm bảo đảm kỷ luật chi, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong quản lý, sử dụng ngân sách; đặc biệt trong việc quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước cần tuân thủ, cụ thể hóa nguyên tắc cơ bản đã được quy định trong Hiến pháp. Việc quyết định ban hành chính sách mới làm tăng chi ngân sách Nhà nước phải bảo đảm cân đối được nguồn tài chính để thực hiện; kiểm soát bội chi ngân sách Nhà nước và bảo đảm an ninh tài chính quốc gia...

Đối với quy định về dự phòng ngân sách Nhà nước, Chính phủ dự kiến bổ sung quy định cho phép một số bộ, ngành ở Trung ương được giữ lại tối đa không quá 5% dự toán chi thường xuyên đã được giao để chủ động thực hiện các nhiệm vụ đột xuất phát sinh trong năm.

Đa số các đại biểu tán thành với Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội về việc cần thiết ban hành dự án Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi) nhằm bảo đảm nâng cao tính độc lập trong tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước theo tinh thần Hiến pháp năm 2013; quy định rõ địa vị pháp lý của Kiểm toán Nhà nước; giá trị pháp lý của báo cáo kiểm toán; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước trong việc tham gia vào quá trình quản lý ngân sách Nhà nước; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm toán...

Nhiều đại biểu dành sự quan tâm đối với quy định về kiểm toán thuế. Theo các đại biểu Khúc Thị Duyền (Thái Bình), Đặng Đình Luyến (Khánh Hòa), dự án Luật nên quy định đơn vị được kiểm toán là "các đối tượng có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế" (còn gọi là kiểm toán thuế) nhằm hạn chế tình trạng trốn lậu thuế, nợ đọng thuế đang diễn ra khá phổ biến hiện nay.

Chia sẻ bài viết