19/02/2009 - 08:30

Thành lập 9 đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở một số bộ, ngành, địa phương

Chiều 18-2, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ trì phiên họp lần thứ 23 của Ủy ban.

Tại Phiên họp này, căn cứ vào kết quả bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa X tại Hội nghị Trung ương 9 vừa qua và sự thống nhất của Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã bầu bổ sung hai đồng chí: Mai Thế Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn; Mai Trực, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban. Như vậy, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đủ 15 đồng chí. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thống nhất điều chỉnh phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ủy ban nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ là cơ quan tham mưu thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng và các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng do Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương thảo luận và tham mưu cho Ban Bí thư thành lập Ban chỉ đạo kiểm tra của Ban Bí thư, xây dựng kế hoạch kiểm tra, đề cương hướng dẫn thực hiện các cuộc kiểm tra, thành lập các đoàn để tiến hành kiểm tra theo Chương trình kiểm tra số 97-Ctr/TW ngày 23-12-2008 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Theo kế hoạch, ở Trung ương sẽ thành lập 9 đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc: chi tiêu, mua sắm tài sản và sử dụng ngân sách nhà nước; tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài; tiếp nhận, quản lý, phân bổ nguồn tiền ủng hộ thiên tai, người nghèo và các hoạt động từ thiện; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản ở một số Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Theo chương trình toàn khóa của Ban Bí thư kiểm tra về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, căn cứ vào tình hình thực tế, các tỉnh, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương chọn nội dung, đối tượng kiểm tra phù hợp; trước mắt báo cáo nội dung kiểm tra cụ thể trong tháng 3-2009 để Ban chỉ đạo kiểm tra tổng hợp, hướng dẫn, đôn đốc; báo cáo kết quả kiểm tra với Ban Bí thư trong quý III-2009.

Tại phiên họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng bàn về việc thành lập Ban Tuyên truyền kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, góp phần tuyên truyền toàn diện hơn hoạt động công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết