25/06/2008 - 08:12

Thăm và làm việc tại Long An, đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương:
Quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

Trong hai ngày 23 - 24/6, đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã thăm và làm việc tại Long An.

Đồng chí Hồ Đức Việt đánh giá cao những nỗ lực lớn của Đảng bộ và các cấp chính quyền Long An trong lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân; tăng cường củng cố hệ thống chính trị và xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ đảng viên tại cơ sở. Thành tựu này thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, sớm đưa Long An trở thành điểm sáng của Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đề cập đến vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân, đồng chí nhấn mạnh: Tỉnh cần quan tâm công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tích cực đầu tư thâm canh tăng vụ, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa theo hướng đa canh đa con và chất lượng cao, gắn kết chặt chẽ với đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn. Đặc biệt, tỉnh cần phát huy vai trò hợp tác hóa nông nghiệp, củng cố mối liên kết 4 nhà; qui hoạch, bồi dưỡng, luân chuyển và bố trí cán bộ hợp lý gắn với tăng cường củng cố hệ thống chính trị và xây dựng nguồn nhân lực, mở mang thương mại dịch vụ và phát triển các ngành công nghiệp phù hợp phục vụ nông nghiệp và quan tâm bảo vệ môi trường tại các khu cụm công nghiệp...

THANH TUẤN – MINH TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết