09/03/2023 - 19:23

Thẩm tra các nghị quyết, tờ trình tại kỳ họp chuyên đề HÐND thành phố 

(CT) - Sáng 9-3, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố dự họp thẩm tra các nghị quyết kèm theo tờ trình các lĩnh vực tài chính và ngân sách, kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường trình tại kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) của HÐND thành phố, do Ban Kinh tế - Ngân sách HÐND thành phố tổ chức.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố phát biểu tại cuộc họp do Ban Kinh tế - Ngân sách HÐND thành phố tổ chức.

Cuộc họp đã đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh Tờ trình của UBND thành phố về việc bãi bỏ một phần Nghị quyết số 10/2022/NQ-HÐND ngày 9-12-2022 của HÐND thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 3/2017/NQ-HÐND ngày 7-7-2017 của HÐND thành phố quy định mức thu, miễn, giảm các khoản phí, lệ phí; Tờ trình của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của HÐND thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; Tờ trình của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của HÐND thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2023. Cuộc họp cũng đóng góp ý kiến bổ sung để hoàn chỉnh Tờ trình của UBND thành phố về việc bổ sung giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 các nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 2), cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2023, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 sang năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; Tờ trình của UBND thành phố về việc giao chi tiết, điều chỉnh nội bộ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 TP Cần Thơ từ các nguồn vốn ngân sách địa phương; Tờ trình của UBND thành phố về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn Chính phủ vay về cho vay lại năm 2022; Tờ trình của UBND thành phố về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2023.

Hầu hết các đại biểu dự họp đều cơ bản thống nhất nội dung của các tờ trình nêu trên. Ðại biểu cũng đề nghị phân tích nguyên nhân một số dự án tiến độ thực hiện chậm và hết thời hạn, việc bố trí nguồn vốn cho các dự án năm 2023, thủ tục pháp lý thực hiện các dự án quá hạn; kế hoạch đền bù thu hồi đất các Dự án Khu Công nghiệp Vĩnh Thạnh và Dự án Khu tái định cư Long Hòa 2… Ðại diện Thường trực UBND, các sở, ngành thành phố và quận Bình Thủy, huyện Vĩnh Thạnh giải trình, làm rõ.

Bà Nguyễn Phương Thủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HÐND thành phố phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Bà Nguyễn Phương Thủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HÐND thành phố, chủ trì cuộc họp phát biểu kết luận, yêu cầu: Các đơn vị soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của đại biểu, đồng thời rà soát và hoàn chỉnh nội dung dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình các lĩnh vực bảo đảm chất lượng, đúng luật định để kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) của HÐND thành phố sắp tới thành công.

► Chiều cùng ngày, Ban Ðô thị HÐND thành phố tổ chức họp thẩm tra Nghị quyết kèm theo Tờ trình về việc thông qua Ðồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh - Giai đoạn 1, TP Cần Thơ. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; các Thường trực HÐND thành phố; đại diện Thường trực UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố dự họp. Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban Ðô thị HÐND thành phố chủ trì cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng, trong Ðồ án quy hoạch, tỷ lệ đất dành cho giao thông 12% là hợp lý; cao trình thiết kế các tuyến giao thông đều tương đồng với thiết kế các tuyến quốc lộ 80 và đường tránh Long Xuyên; hệ thống giao thông và cung cấp điện được thiết kế đảm bảo. Ðất đai xây dựng Khu công nghiệp phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đai của huyện và thành phố; đã có thiết kế hệ thống xử lý nước thải đúng quy chuẩn; tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng được quan tâm bố trí...

Nhiều đại biểu đề nghị cần tính toán lượng nước thải và rác thải của Khu công nghiệp để thành phố có giải pháp lâu dài; cần đẩy nhanh tiến độ lập dự án; có giải pháp tối ưu để triển khai xây dựng dự án đúng tiến độ và kế hoạch; quan tâm mở rộng hệ thống cấp nước đảm bảo cho Khu công nghiệp hoạt động tốt. Cần thực hiện tốt việc bố trí tái định cư, đảm bảo ổn định cuộc sống và công ăn việc làm cho 250 hộ dân bị hưởng do bàn giao đất cho dự án xây dựng Khu công nghiệp… Ðại diện đơn vị tư vấn, chủ đầu tư và các cơ quan được giao nhiệm vụ đã giải trình, làm rõ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Dũng  khẳng định Ðồ án đảm bảo quy định; giao các đơn vị có liên quan tiếp thu ý kiến góp ý tại cuộc họp, hoàn chỉnh nội dung Nghị quyết kèm theo Tờ trình của Ðồ án trình HÐND thành phố xem xét thông qua để UBND thành phố phê duyệt.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết