28/08/2020 - 21:44

Tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông mới bậc tiểu học 

(CT)- Sáng 28-8, Sở Giáo dục và Ðào tạo TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021.

Giờ học tin học của cô trò Trường Tiểu học Bình Thủy. 

Một trong các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021 của giáo dục tiểu học TP Cần Thơ là triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới lớp 1. Các cơ sở giáo dục tiểu học tổ chức dạy học tiếp cận định hướng Chương trình GDPT mới; đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng đánh giá học sinh tiểu học; vận dụng phù hợp những yếu tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Thực hiện chương trình giáo dục STEAM; STEM - Khoa học máy tính và STEM - Robotics; tiếp tục chỉ đạo thêm 5 trường tiểu học thực hiện mô hình Trường Ðiển hình đổi mới… Dự kiến năm học mới, có 660 giáo viên chủ nhiệm và 745 giáo viên bộ môn sẵn sàng dạy học lớp 1.

Năm học 2019-2020, thành phố có 175 trường tiểu học, với hơn 99.000 học sinh và 4.656 cán bộ quản lý, giáo viên. Tính đến ngày 31-3-2020, thành phố có 141 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Năm học qua, giáo dục tiểu học đạt được một số kết quả nổi bật: công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp được thực hiện phù hợp với địa giới hành chính, địa bàn dân cư quận, huyện, tạo thuận lợi cho học sinh đến trường; thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ năm học; trên 86% trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày... Ðồng thời triển khai hiệu quả mô hình Trường điển hình đổi mới ở một số trường tiểu học.

B.NG

Chia sẻ bài viết